I det fynske folks tjeneste

SKAT nedsætter ejendoms-vurderinger i Odense N

Eneste sted på Fyn, hvor ejendoms-vurderingerne bliver sat ned, er i Odense N.

Odense N er eneste sted på Fyn, hvor ejendomsvurderingerne bliver sat ned.

SKAT har foretaget en nærmere analyse af ejendomsvurderingerne fra 1. oktober 2007.

Næsten alle steder holder vurderingerne sig under salgspriserne på vurderingstidspunktet. Men i enkelte områder vil SKAT dog nedsætte ejendomsvurderingerne på baggrund af analysen.

Eneste sted på Fyn hvor ejendomsvurderingerne bliver sat ned er i Odense N.

- I år har vores vurderinger været udsat for stor kritik. På salgsstatistikken kan vi se, at vi faktisk har ramt salgspriserne rigtig godt i hovedparten af landet. Men i et par mindre områder samt fire kommuner har vi for nogle ejendomstyper ramt lidt for højt, og derfor nedsætter vi nu vurderingerne, fortæller Henrik Pontoppidan, der er kontorchef i SKAT.

Nedsættelserne vil i det væsentligste omfatte alle rækkehuse i Greve kommune, alle parcel- og rækkehuse i Solrød kommune, parcelhuse i Odense N og parcelhuse i en del af Juelsmindes opland, i alt cirka 14.000 ejendomme.

Husejere, hvis ejendomsvurdering skal nedsættes, skal ikke foretage sig noget. De vil hen over sommeren modtage et brev fra SKAT med oplysninger om den nye vurdering.