I det fynske folks tjeneste

Skibe får brovagtsalarm

Der er international opbakning til et dansk forslag om indførelse af en brovagtsalarm.

Coasteren Karen Danielsens efter påsejling af Storebæltsbroen.

Forslaget kommer efter at coasteren Karen Danielsen påsejlede Storebæltsbroen i 2005.

Danmark fremsatte sammen med Bahamas et forslag i FN's internationale søfartsorganisation (IMO) om, at skibe bør udstyres med en brovagtsalarm.

Brovagtsalarmen er en alarm, der udløses, hvis vagthavende navigatør ikke er i stand til at reagere, f.eks. fordi denne er faldet i søvn.

Forslaget er yderligere aktualiseret efter flere grundstødninger ved Bornholm i år.
 
På det kommende møde i søsikkerhedskomitéen (MSC) skal det endelig besluttes, om nye skibe skal udstyres med en brovagtsalarm fra 1. juli 2011.