I det fynske folks tjeneste

Skole-projekt for indvandrermødre

Indvandrermødre i Odense Kommune skal undervises et par timer om ugen i dansk og matematik, så de bedre kan hjælpe deres børn.

Indvandrermødre i Odense Kommune skal undervises et par timer om ugen i dansk og matematik, så de bedre kan hjælpe deres børn.

Odense kommune vil gerne styrke de ikke-vestlige mødres tilknytning til skolerne, så de bedre kan engagere sig i og støtte deres børns hverdag i skolen.

Kvinderne skal derfor undervises et par timer om ugen i dansk og matematik. Projektet skal knyttes til lektiecafeen ved Vollsmose Kirke. Her er en lærer tilknyttet, som kan undervise kvinderne cirka tre timer om ugen.

Undervisningen og den stærkere tilknytning til skolerne er en del af et aktiveringsprojekt, hvor kvinderne skal gøres mere parate til et job.
 
-Vi slår to fluer med et smæk. Vi får gjort kvinderne arbejdsmarkedsparate, og samtidig sikrer vi os, at kvinderne kan støtte op om deres børns skolegang, siger Jane Jegind (Venstre), rådmand for Børne- og Ungeforvaltningen i Odense.

Kvinderne vil i projektet blive tilbud aktiviteter som eksempelvis motion, undervisning i it og samfundsforhold, kendskab til det danske arbejdsmarked og lignende. Virksomhedsbesøg vil også være en dela f programmet.

- Det handler om at tænke kreativt og anderledes. Og om at tænke i hele løsninger og sørge for at de forskellige samarbejdspartnere, der er involverede spiller godt sammen, siger social- og arbejdsmarkedsområdet Erik Simonsen (Liberal Alliance).