I det fynske folks tjeneste

Skolemad på vej frem på Fyn

Næsten hver anden folkeskole på Fyn tilbyder i dag eleverne, at de kan droppe madpakken og i stedet købe deres frokost på skolen. Det viser en rundspørge blandt lederne på de fynske folkeskoler, som TV 2/FYN har gennemført.

Skolemaden på Langeskov Skole er populær.

46% af de skoler, der bevarede TV 2/FYNs spørgeskema, tilbyder eleverne mad på skolen.

1 af 2

Behøver ikke at smøre madpakke

På 46 procent af grundskolerne i det nuværende Fyns Amt, har eleverne hver dag mulighed for at købe et måltid, som kan erstatte en madpakke.
 
- Forældrene på vores skole har nærmest vænnet sig til, at de ikke behøver at smøre madpakker længere, siger Jan Hinrichsen, der er skoleinspektør på Bogense Skole. Her har de 600 elever haft mulighed for at kunne købe mad på skolen de sidste seks år.
 
- Det er især eleverne i de større klasser, der gør brug af tilbuddet, fortæller Jan Hinrichsen.
 
På 17 procent af de øvrige skoler i undersøgelsen tilbydes der også frokost, men kun nogle dage om ugen.

Flere skoler på vej

Men der er formentlig frokostordninger på vej på endnu flere skoler. For flertallet af de resterende skoleledere svarer, at der enten er konkrete planer eller også viser deres besvarelser, at de har et ønske om at tilbyde frokost til eleverne. 
 
Kun 13 procent af skoleledere svarer direkte, at de ikke har planer om, at eleverne i fremtiden skal tilbydes at kunne købe mad på skolen. 
 
- Vi mener, at det er forældrenes ansvar, at børnene får frokost, derfor vil vi ikke tilbyde måltidet på skolen. Faktisk har vi også på et tidspunkt overvejet helt at lukke vores skolebod, fortæller skoleinspektør Dan Christensen på Skovløkkeskolen ved Otterup.
Boden er dog stadig åben på Skovløkkeskolen, men børnene kan alene supplere madpakken ved at købe mælk, juice, boller eller yoghurt.
 

Toasten er død

Den klassiske varme toast med skinke og ost ser ud til at være død, når det gælder skolernes frokosttilbud.
 
Udover frugt, så er det især varm mad og sandwich, der sælges til eleverne på de skoler, som tilbyder frokost hver dag.
 
- Vi serverer salatbar, brød og nogle dage varm mad, fortæller Mogens Christiansen, inspektør på Langeskov Skole, der har tilbudt eleverne mad det sidste år.
Skolen er med 800 elever den største på Fyn. Her leveres maden fra køkkenet på det lokale plejehjem.
 
Eleverne kan købe en portion til syv eller tolv kroner, men Langeskov Skole betaler også et tilskud til skolemaden.
 
- Ordningen koster os omkring 50.000 kroner om året, siger Mogens Christiansen, der mener, at skolen godt kan bære udgift i den størrelsesorden.

Maden kommer udefra

Det er de færreste steder, at maden tilberedes på skolen. På to ud af tre skoler er det leverandører udefra, der står for madlavningen. Nogle steder bestiller forældrene selv frokost til deres børn via nettet. Andre steder leverer den lokale kro eller købmand maden efter bestilling.
 
I Bogense kommer maden fra et lokalt supermarked.
 
- Det er både supermarkedet, der tilbereder maden og deres personale som sælger den på skolen, fortæller Jan Hinrichsen.
 
Bogense Skole har ikke nogen udgifter i forbindelse med den nuværende madordning, der oprindelig var tænkt som en nødløsning til de elever, der ikke have fået mad med. Men tilbuddet er blevet så populært, at skolen nu overvejer om andre end det lokale supermarked skal overtage leveringen.
 
- Der er efterhånden tale om egentlig bespisning af et større antal elever hver dag, og vi tænker også på, om vi skal tilbyde morgenmad til børnene, siger skoleinspektør Jan Hinrichsen.