I det fynske folks tjeneste

Skraldestrejke i Odense udvidet

Tirsdag formiddag besluttede medarbejderne ved Odenses genbrugsstationer at nedlægge arbejdet. Dermed er skraldestrejken næsten total.

Strejke omfatter nu også genbrugsstationerne i Odense

Tidligt tirsdag morgen gik skraldemændene ved Odense Renovationsselskab i strejke.

Ved et møde kl. 11 tirsdag formiddag besluttede medarbejderne på genbrugsstationerne at gøre det samme.

Det betyder, at genbrugsstationerne er lukket, og at der kun hentes skrald i de dele af byen, som ikke betjenes af Odense Renovationsselskab. Dvs. Odense S og SV.

Skraldemændene har etableret blokader, som forhindrer aflevering af affald til forbrændingen på Fynsværket og lossepladsen Odense Nord Miljøcenter.

Begge parter holder møde onsdag morgen for at tage stilling til om de vil fortsætte strejken.

Arbejdsnedlæggelserne sker i sympati med renovationsarbejderne i Århus, som har strejket i tre uger på grund af fyring af to medarbejdere.

De strejkende afviste tirsdag morgen et mæglingsforslag fra deres faglige organisationer, hvorpå strejken bredte sig til store dele af landet.