I det fynske folks tjeneste

Skulderklap til fynsk forskning

Fire fynske forskere fra Syddansk Universitet er med til en verdenskonference om forskning i bakterier. De kommer alle fra Institut for Biokemi og Molekylær Biologi. Det er meget sjældent at eet enkelt institut får udpeget så mange forskere. Derfor betragtes det som en stor kompliment.

-

Fire fynske forskere fra Syddansk Universitet er med til en verdenskonference om forskning i bakterier. De kommer alle fra Institut for Biokemi og Molekylær Biologi. Det er meget sjældent at eet enkelt institut får udpeget så mange forskere. Derfor betragtes det som en stor kompliment.

Når 6000 forskere fra hele verden samles til konference for at høre om den nyeste viden inden for bakterier, er fire af foredragsholderne fra Syddansk Universitet.   De fire, som alle kommer fra Institut for Biokemi og Molekylære Biologi, er inviteret til at holde oplæg ved konferencen, "Microbes in a Changing World", som finder sted i San Francisco senere på måneden.  

- Det er højst usædvanligt, at ét institut får så mange forskere udpeget, så vi tillader os at betragte det som et stort kompliment, siger institutleder Peder Thusgaard Ruhoff.  

Der er tale om lektor Birte Vester, professor Stephen Douthwaite, professor Paul Valentin-Hansen og professor Kenn Gerdes.  

Internationalt anderkendte
De fire, som på hver deres område betragtes som internationale spydspidser, beskæftiger sig med blandt andet med sygdomsfremkaldende bakterier.  

Ud fra forskellige indfaldsvinkler arbejder de eksempelvis på at bekæmpe bakterier, der forårsager sygdomme som tuberkulose og kolera.

De ser også på, hvorfor nogle bakterier er resistente mod antibiotika og beskæftiger sig med en gruppe bakterier, der er tæt beslægtet med salmonella-bakterien.  

Forskere fra Syddansk Universitet har tidligere ydet væsentlige bidrag til forståelsen for, hvordan bakteriernes arvemasse fungerer - en viden, som fortsat bliver regnet for et stort gennembrud i forsøget på at forstå de små organismer.