I det fynske folks tjeneste

Slået ned på det forkerte tidspunkt

02:02

1 af 2

Ofret i "Hundeluftersagen" kan ikke betale sine regninger. Hans svigerinde vil gerne hjælpe, men det tager hende fire måneder at blive værge, fordi der for tiden er ekstra ekspeditionstid i statsforvaltningen.

- Jeg kan ikke ordne ret meget, før jeg bliver værge, siger Karen Beckert, som er svigerinde til Ib Johannes Hansen, som ofret i den tragiske sag hedder.

Hvis overfaldet på Ib Johannes Hansen var sket i 2012, havde det været meget nemmere og hurtigere for Karen Beckert at blive værge.

Selvom det er en hastesag kan det tage helt op til fire måneder for Karen Beckert at blive værge. Det har statsforvaltningen skrevet til hende i et brev.

Normalt tager det to måneder, men selvom det her er en hastesag kan det tage fire måneder. Er det godt nok?

- Nej det er ikke godt nok. men vi har desværre en del sager, som kan trække ud, siger Steen Skibsted, kontorchef i Statsforvaltningen.

Forsinkelserne skyldes, at fem statsforvaltninger tidligere i år blev til én stor statsforvaltning. Det skulle blive godt på langt sigt, men lige nu giver det problemer, fortæller Steen Skibsted.

De lange ekspeditionstider skyldes manglende ressourcer.

- Grunden, til at det tager så lang tid, er, fordi så mange sager har hobet sig op i forbindelse med strukturændringen, slutter Steen Skibsted

Så beværligt er det at blive værge:

Der findes til trin, for at blive værge, som i øjeblikket tager fire måneder at komme igennem:

1) Ansøgning fremsendes af person med kompetence til at ansøge om værgemål, f.eks. pårørende eller kommunen. (Se værgemålsloven § 16)

2) Statsforvaltningen modtager ansøgningen og sender kvittering til ansøger.

3) Ansøgeren kontaktes eventuel med henblik på afklaring af behovet for værgemål.

4) Vi underretter den pågældende, der søges værgemål for, om sagen og tillige dennes nærmeste pårørende.

5) Vi indhenter relevante oplysninger til brug for sagens behandling - f.eks. lægeerklæring, udtalelse fra opholdssted/kommune, økonomiske oplysninger, straffeattest på foreslået værge m.v.

6) Såfremt der er uenighed omkring behovet for værgemål eller om hvem der skal beskikkes som værge, vi dette blive nærmere belyst.

7) Protesterer den pågældende, der søges værgemål for, imod etablering af værgemål eller såfremt det i øvrigt findes betænkeligt at behandle sagen administrativt, vil sagen blive oversendt til behandling ved Retten.

8) Sagen afventer modtagelse af ovennævnte oplysninger.

9) Når alle oplysninger er modtaget, vurderes hvorvidt betingelserne for etablering af værgemål er opfyldt.

10) Evt. afholdes møde med den pågældende, der søges værgemål for. Dette alene såfremt den pågældende, der søges værgemål for, vil kunne udtale sig om værgemålet.

11) Sagens akter sendes i høring hos den, der søges værgemål for (og ansøger såfremt dette er relevant).

12) Efter høringsfristens udløb vil der blive truffet afgørelse i sagen (etablering eller afslag).

Ved du noget? Så send os et tip