I det fynske folks tjeneste

Snyd for millioner afsløret

Kontrolgrupperne i de fynske kommuner afslører stadig mere snyd og skovler millioner af kroner ind til kommunekasserne.

Kontrolgrupperne i de fynske kommuner afslører stadig mere snyd og skovler millioner af kroner ind til kommunekasserne.

Kontrolafdelingerne i de fynske kommuner er i disse dage ved at gøre på, hvor meget de er afsløret af snyd med offentlige midler i 2011. Og der er rigtig mange millioner kroner på vej tilbage i kommunekasserne.

Nordfyns Kommune

Nordfyns Kommunes ene kontrolmedarbejder har i 2011 stoppet sager med fremadrettet besparelse på brutto 2.4 millioner kroner, heraf 1.2 millioner kroner til Nordfyns kommunekasse.

Der er i samme periode oprettet tilbagebetalingskrav for i alt brutto 1.3 millioner kroner. Af det samlede tilbagebetalingskrav tilfalder 800.000 kroner Nordfyns Kommune.

Flere sager er anket til det Sociale nævn og Beskæftigelsesankenævnet, hvorfor opgørelsen kan ændre sig.

Nyborg Kommune

Nyborg Kommunes kontrolgruppes har i 2011 afsløret snyd for 4 millioner kroner, heraf tilfalder de 2 millioner kroner kommunekassen.

De to ansatte kan nu se frem til at få en ny tredie kollega.

Svendborg Kommune

Svendborg Kommunes kontrolgruppes har i 2011 afsløret snyd for 9,1 millioner kroner, heraf tilfalder de 4,3 millioner kroner kommunekassen.

De 4 ansatte har i 2011 sat ind overfor nye områder, og det har alene giver 1 millioner kroner mere i afsløre snyd.

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommunes kontrolgruppes har i 2011 afsløret snyd for 4,4 millioner kroner, heraf tilfalder de 2,2 millioner kroner kommunekassen.

Faaborg-Midtfyn Kommunes kontrolgruppe har to ansatte.

Kerteminde Kommune

Kerteminde Kommunes kontrolgruppes har i 2011 afsløret snyd for 2,6 millioner kroner, heraf tilfalder halvdelen kommunekassen.

Kerteminde Kommunes kontrolgruppe har to ansatte.

Endnu ikke opgjort i Odense

Odense Kommunes kontrolgruppe har endnu ikke opgjort de endelige tal for 2012.

I skrivende stund har vi ikke modtaget tal for Langeland Kommune.

Ærø Kommune er den eneste fynske kommune, der ikke har en kontrolmedarbejder ansat. Her er vurderingen, at ø-samfundet er så lille at der ikke er muligt at snyde i større omfang.