I det fynske folks tjeneste

Søfartsstyrelsen afviser kritik fra skonnerter

Søfartsstyrelsen melder "skib forbi" efter kritik fra udenlandske skonnert-skippere, der ikke længere vil anløbe danske havne.

Søfartsstyrelsen afviser nu kritikken fra de udenlandske skonnert-skippere.

12 hollandske og tyske skonnerter, der skulle have været til fest i Marstal sidste weekend, meldte afbud. De frygtede vrøvl med de danske myndigheder.

Fredag 12. september skrev hollandske skippere et åbnent brev, hvor de beklagede de stramme danske regler.

Kaptajn Fokko L. Snoek fra Holland er en af de udenlandske skippere, der protesterede mod de stramme danske regler.

- Vi beklager dybt de danske søfartsmyndigheders standpunkt. Hollandske søfartøjer har været velkomne i danske havne i mere end 20 år, og har dermed tilbudt skibenes gæster en unik måde at opleve Danmark på, skrev Fokko L. Snoek i det åbne brev.

Søfartsstyrelsen forklarer, at for passagerskibe er sikkerheden over en årrække blevet forbedret, såvel for international fart som for national fart. Dette er blandt andet sket som følge af alvorlige ulykker - ikke kun med store passagerskibe, men også med mindre og gamle træskibe.

Skibets flagstat afgør undtagelser

Men Søfartsstyrelsen afviser kritikken fra de udenlandske skonnert-skippere.

- Det er skibets flagstat - dvs. det land, hvor skibet er hjemmehørende - som i udgangspunktet afgør, om man vil undtage et skib fra at opfylde bestemte regler eller ej. Eksempelvis er det de tyske søfartsmyndigheder, som afgør, om en tysk færge skal undtages fra at opfylde visse bestemmelser, skriver Søfartsstyrelsen i et notat.

- I forhold til de hollandske sejlskibe blev det allerede i september 2007 aftalt, at de hollandske myndigheder skulle fremkomme med en liste over de undtagelser, man ønskede at udstede med henblik på, at sådanne skibe fortsat kunne besejle danske farvande. Søfartsstyrelsen afventer fortsat resultatet af de hollandske overvejelser, skriver Søfartsstyrelsen.