I det fynske folks tjeneste

Søfolk utilfredse med uddannelse

Flere end tre ud af fire skibsofficer i A.P. Møller-Mærsk ville ikke vælge søfartens flagskib - den duale uddannelse i Svendborg - hvis de skulle på skolebænken i dag.

De fleste skibsofficerer hos A.P. Møller-Mærsk ville ikke vælge den uddannelse, som søfarten ellers har udråbt til fremtiden for dansk søfart. Uddannelsen kaldes dual, og skibsofficeren lærer undervejs at få styr på såvel broen som maskinrummet. Planen er, at 220 unge skal tage uddannelsen hvert år.

Men uddannelsen får nu drøje hug af skibsofficerer på mere end 130 skibe hos A.P. Møller-Mærsk. Ifølge en intern undersøgelse som Mærsk selv har foretaget, svarer op mod 80 procent af de adspurgte officerer, at de ikke kunne drømme om at begynde på dobbeltuddannelsen.

Ifølge den interne undersøgelse mener adskillige af de adspurgte officerer, at den dobbelte officersuddannelse bør nedlægges. Over halvdelen af officererne er i tvivl om, hvordan officerer med uddannelse som maskinmester og navigatør skal indgå i samarbejdet om bord. De efterlyser derfor bedre information om, hvordan det daglige arbejde organiseres.

Det er ikke lykkedes at træffe den øverst ansvarlige for organiseringen af arbejdet om bord på skibene hos A.P. Møller-Mærsk. Men pressemedarbejder Rikke Fabian Jensen har følgende kommentar:

- Vi er i gang med at kigge på det.