Afvist: Fynsk ghetto skal fjerne masser af familieboliger

Boligministeriet vil ikke give dispensation for ghettolovgning til boligområdet Solbakken i Odense. Dermed skal der fjernes 40 procent familieboliger inden 2030.

Der er ingen vej uden om for boligområdet Solbakken. 

Boligområdet, der ligger øst for Odense centrum, er på den hårde ghettoliste, og det betyder, at der skal fjernes 40 procent af de familieboliger, som er i området. 

Det er konsekvensen af, at Boligministeriet har afvist en dispensationsansøgning fra Odense Kommune og boligorganisationerne Civica og Fyns Almennyttige Boligselskab om at blive fritaget for at fjerne boliger.

- Det tager jeg ikke for gode varer, men det kommer ikke som en overraskelse, fordi man holder sig til den lovgivning, der er i dag. Det bygger på gamle tal. Det er helt håbløst, og man glemmer fuldstændig, at det jo handler om rigtige mennesker, siger Brian Dybro (SF), der er beskæftigelses- og socialrådmand i Odense. 

Med afvisningen kan en konsekvens være, at der skal rives boliger ned i området. 

For når Solbakken er en hård ghetto, betyder det, at boligområdet skal skære ned i sine almene lejeboliger, så de almene boliger højst udgør 40 procent af områdets boliger i 2030.

Ifølge TV 2 Fyns oplysninger er det kun på de yderste marginaler, at Solbakken overhovedet er på ghettolisten. Statistikkerne viser, at der er én person for meget, der har en dom, og samtidig er der fire personer for meget, der kun har uddannelse på grundskoleniveau.

Regler for dispensation for at fjerne ghettoboliger

Alternativ udviklingsplan for området

I samarbejde med boligorganisationerne havde Odense Kommune udarbejdet en alternativ udviklingsplan for området. Med den i hånden søgte de ministeriet om dispensation for kravet om at reducere antallet af familieboliger, men det er altså blevet afvist.

- SF arbejder på at få det her taget af bordet inde ved forhandlingsbordene på Christiansborg, sådan at vi kommer til ikke at rive boliger ned. Det er fuldstændig vanvittigt, siger Brian Dybro. 

Boligministeriet begrunder afslaget med, at boligområdet ikke lever op til kravene for at få dispensation. Ifølge reglerne skal to krav være opfyldt. 1) Der må maksimalt bo 2.100 beboere i området og 2) Antallet af beboere der er dømt for en overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer må ikke overstige tre gange landsgennemsnittet. 

Og det er det sidste krav, som gør, at Solbakken ifølge ministeriet ikke kan få dispensation fra lovgivningen. 2,3 procent af beboerne i Solbakken har en dom, og tre gange landsgennemsnittet for dømte lå i i 2020 på 2,27. Altså var der 0,03 procent for mange der havde en dom, hvilket svarer til én straffet person for meget.

Derfor ærgrer afvisningen Brian Dybro. For de opdaterede tal ser ifølge rådmanden ganske anderledes ud.

- Når ghettolisten kommer næste gang i december i år, så kommer Solbakken på ingen måde til at leve op til nogen som helst ghettokriterier. Sidste år flyttede der beboere ind i 72 lejligheder, som alle er i beskæftigelse, har uddannelse og indkomst. Så i dag ville Solbakken være af ghettolisten, hvis man brugte aktuelle tal, siger Brian Dybro. 

Mål skal være nået inden 2030

Antallet af familieboliger skal være reduceret med 40 procent inden 2030, og det er nu op til Odense Kommune i samarbejde med boligorganisationerne at lave en udviklingsplan for, hvordan man vil nå det mål.

- Så jeg tager dagens svar fuldstændig iskoldt. SF presser på i de forhandlinger, der er på Christiansborg, så vi får en rigtig god løsning for Solbakken, der handler om, at vi ikke skal rive så mange boliger ned, siger Brian Dybro.

Det har ikke været muligt at få et interview med indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad (S), men i en skriftlig kommentar til TV 2 Fyn skriver ministeren:

- Solbakken i Odense Kommune opfylder ikke lovgivningens kriterier for at få dispensation, fordi andelen af dømte er højere end tre gange landsgennemsnittet. Der er dermed ikke lovhjemmel til at give dispensation, siger indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek.

Området Solbakken