I det fynske folks tjeneste

Sorte egern kommer under kniven

Sorte egern kommer nu under kniven i "Projekt Sorte Egern", et projekt der skal være med til at redde de særlige sorte egern på Fyn.

01:40

Et sort egern kommer nu under kniven i "Projekt Sorte Egern", et projekt der skal være med til at redde de særlige sorte egern på Fyn.

Et sort egern kommer nu under kniven i "Projekt Sorte Egern", et projekt der skal være med til at redde de særlige sorte egern på Fyn.

Et sort egern kommer nu under kniven i "Projekt Sorte Egern", et projekt der skal være med til at redde de særlige sorte egern på Fyn.

Et sort egern kommer nu under kniven i "Projekt Sorte Egern", et projekt der skal være med til at redde de særlige sorte egern på Fyn.

1 af 5

Det første døde sorte egern er nu fundet og ligger nu frosset ned. Det skal undersøges på forskellig vis og DNA-testes, så det kan være med til at afklare, om sorte og røde egern er en eller to arter.

Det første egern, der nu skal undersøges, kan være det første eksemplar af en selvstændig art, der nogensinde er blevet undersøgt.

"Projekt Sorte Egern" er det måske sidste forsøg på at redde det sjældne sorte egern. Det sorte egern findes formentlig kun findes i Danmark.

Findes kun på Fyn

Mens det almindelige røde egern er kendt i det meste af landet, findes den sorte egern i dag kun på Fyn - især på det sydøstlige Fyn.

Det skal "Projekt Sorte Egern" rette op på. Det sorte egern skal udsættes i en "overlevelseslomme" på Langeland, og projektet skal give ny viden om de sorte egern.
Håbet er, at de første sorte egern kan sættes ud til næste efterår, når sagen har været drøftet med skovejerne på Langeland.

Med det nye projekt vil forskerne sammenligne dna hos dyr i de zoologiske samlinger med trafikdræbte nutidige sorte egern for første gang at afsløre egernets udviklingshistorie.

Aflever døde egern

I følge gamle optegnelser angives Fyn som det eneste sted i verden, hvor der er sorte egern. Måske har der altid været enkelte røde eller brune farvevarianter på Fyn, men yderst få i gamle dage.

Skov- og Naturstyrelsen, Århus Universitet og Statens Naturhistoriske Museum står sammen med Danmarks Naturfredningsforening for projektet.

Trafikdræbte røde og sorte egern fundet i Nyborg og Svendborg Kommuner kan indleveres på Hvidkilde Ladegaard ved
Hvidkilde Gods' Gl. Smedie på Faaborgvej 244 ved Svendborg.

Læs mere