I det fynske folks tjeneste

Spænder ben for udvikling på landet

09:53
03:38
05:52

1 af 4

Liberaliser planloven. Sådan lyder opfordringen fra "Landsbyerne i Danmark" til Folketingets partier. Foreningen mener, at det vil skabe mere liv på landet, fordi mange erhvervsfolk i dag oplever planloven som en hindring for etablering og vækst af virksomheder i landzonen.

Blandt andet på baggrund af flere sager, hvor fynske virksomhedsejere har fået nej til at lægge deres firma i landzonen, sender "Landsbyerne i Danmark" i dag en henvendelse til alle partier i Folketinget samt landdistriktsminister Carsten Hansen (S) og miljøminister Ida Auken (SF). Her skriver foreningens formand Carsten Abild blandt andet:

- "Landsbyerne i Danmark" skal derfor foreslå, at håndværk og småindustri får samme status i landzone som landbrug, skovbrug og fiskeri. En sådan ændring af planloven vil skabe liv på landet med tusinder af arbejdspladser, ny bosætning, folkeligt fællesskab osv. og give Danmark tiltrængt erhvervsudvikling.

Kun fiskeri, skovbrug og landbrug hører til på landet

Planloven regulerer, hvordan Danmark skal udvikle sig så der tages hensyn til naturen. Den inddeler landet i byzoner, landzoner og sommerhusområder.

Da den blev vedtaget var intentionen, at erhverv skulle ligge i byområderne og på den måde beskytter den i dag det åbne landskab mod at blive plastret til i industri.

Kun fiskeri, skovbrug og landbrug hører til i landzonen. Dog må der gives tilladelse til virksomheder med op til 5 ansatte i overflødige eksisterende bygninger, hvis det ikke strider mod natur, miljø og landskab.

Vognmand fra Nyborg ramt

Jan Skovlund Hansen er vognmand i Nyborg, og er en af de erhvervsfolk, der undrer sig over planloven. I dag ligger hans firma med syv lastbiler inde i Nyborg by, men han har søgt om at måtte flytte det til slægtsgården på Hjulbyvej lidt uden for byskiltet.

- På den måde ville man kunne slippe for tung trafik inde i byen, siger Jan Skovlund Hansen til TV 2/FYN.

I første omgang gav Nyborg Kommune Folmers Transport lov til at rykke ud i landzonen, men beslutningen blev påklaget af Danmarks Naturfredningsforening, fordi det strider mod planlovens intention om, at det kun er skovbrug, fiskeri og landbrug, der skal være i landzonen. Ligeledes argumenterede DN også med, at de parkerede lastbiler ville skæmme landskabet.

Efterfølgende søgte Jan Skovlund Hansen så om, at der blev lavet en lokalplan for området, der tillod erhverv, men her har embedsmændene i Nyborg Kommune fået at vide af Naturstyrelsen, at det stadig er imod intentionerne i planloven.

Lang udsigt til liberalisering

- Det er fint, at der er nogle overordnede regler for udviklingen af vores land, men planloven er simpelt hen for rigid, siger Nyborgs borgmester, Erik Christensen (S), der håber på, at en ny ansøgning om landzonetilladelse fra Folmers Transport kan gå i gennem.

Men kampen for en liberalisering af planloven er op ad bakke - tvært i mod kan en stramning være på vej. Miljøminister Ida Auken har ikke ønsket at udtale sig til TV 2/FYN om sit syn på planloven, da hun netop nu er ved at kigge på den.

Og i et svar i Folketinget i februar lod hun skinne igennem, at hun går efter en stramning. Den tidligere regering indførte pr. 1. september 2011 nemlig en lempelse af planloven, der skulle gøre det lettere for virksomheder i landzonen at udvide, hvis de altså var etableret i overflødige landbrugsbygninger. Men den lempelse kan nu være på retur.

- Det håber vi på. I Danmarks Naturfredningsforening er vi tilhængere af planloven. Den sikrer fællesskabets interesser for naturen og landskabet frem for individets ønsker, siger Ella Maria Bisshop-Larsen, der er præsident for Danmarks Naturfredningsforening.

Se mere om debatten om planloven på TV 2/FYN i aften kl. 19.30

Ved du noget? Så send os et tip