I det fynske folks tjeneste

Sparekassen Faaborg vil være hele Fyns bank

Sparekassen Faaborg Koncernen vil være hele Fyns bank. Flere filialer blive lagt sammen, og der skal åbnes nye filialer i tre store byer på Fyn.

01:00

00:51

- 2011 har været et udfordrende år med en presset samfunds- og verdensøkonomi, flere banklukninger og et dødt boligmarked. Set i det lys er vi tilfredse med resultatet, siger administrerende direktør Claus Sejling.

1 af 3

Det blev offentliggjort dag mandag samtidig med at regnskabet for 2011 blev fremlagt.

Sparekassen Faaborg Koncernen har i 2011 fået et resultat før kursreguleringer, nedskrivninger og skat på 112 millioner kroner. Det er i den pæne ende af det forventede.

- 2011 har været et udfordrende år med en presset samfunds- og verdensøkonomi, flere banklukninger og et dødt boligmarked. Set i det lys er vi tilfredse med resultatet, siger administrerende direktør Claus Sejling.

Lægger filialer sammen

Målet er, at ingen fynske kunder i Sparekassen Faaborg i fremtiden skal have mere end 15-20 km til nærmeste afdeling af Sparekassen.

Sparekassen gennemfører derfor en omlægning af Sparekassens afdelingsnet.

Når sammenlægningerne er gennemført, vil Sparekassen Faaborg have i alt 17 privatkundeafdelinger og 2 erhvervscentre.

I løbet af 2. og 3. kvartal 2012 sammenlægges følgende afdelinger:

o Seden Syd afdeling og Kochsgade afdeling sammenlægges med Kochsgade afdeling som den fortsættende afdeling.

o Ebberup afdeling og Assens afdeling sammenlægges med Assens afdeling som den fortsættende afdeling.

o Allested-Vejle afdeling og Brobyværk afdeling sammenlægges i en ny afdeling med placering i Nr. Broby.

o Afdelingerne på Torvet i Faaborg, Herregårdscentret i Faaborg og Korinth sammenlægges til en afdeling i Herregårdscentret i Faaborg.

Nye afdelinger

I forbindelse med omlægningen af afdelingsnettet bliver der etableret rådgivningsafdelinger i de tre store fynske byer, hvor Sparekassen Faaborg i dag ikke er repræsenteret.

Der vil således blive etableret afdelinger i Nyborg, Middelfart og Svendborg.

Der er endnu ikke fundet egnede lokaler i de tre byer, og der er endnu ikke er ansat medarbejdere til de nye afdelinger.