I det fynske folks tjeneste

Spareplan i Faaborg-Midtfyn i strid med lov

En hurtig spareplan for daginstitutionerne i Faaborg-Midtfyn skal hente millioner til en slunken kommunekasse. Men spareplanen er en ommer. Kommunen må nemlig ikke ændre dagtilbuddet midt i et budgetår.

Kommunen må ikke ændre dagtilbuddet midt i et budgetår.

Men i følge Velfærdministeriet er det ulovligt at spare på dagtilbuds-området midt i et budgetår. Det viser en tilsvarende sag fra Hillerød Kommune.

Dagtilbudsloven tillader kun, at der laves ændringer i økonomien midt i en budgetperiode, hvis det er direkte forbundet med, at flere eller færre børn end budgetteret indskrives i de enkelte daginstitutioner.

Kommunen mangler 27 millioner for at få 2008-budgettet til at hænge sammen.

Fåborg-Midtfyn kommmune har derfor hastet en spareplan igennem, der betyder, at der skal spares 2,8 millioner på kommunens daginstitutioner. Det betyder ringere service og kortere åbningstider,
og 13 maj godkendte kommunalbestyrelsen spareplanen.

Ledelsen i Faaborg-Midtfyn erkender nu, at det efter nuværende regler er ulovligt, men de håber at det lykkedes for Kommunernes Landsforening af få reglerne ændret.

- Men hvis det ikke lykkedes at få lovgivningen eller tolkningen af loven ændret, så må spareplanen helt droppes, siger vicekommunaldirektør Kai Winton Hansen i Faaborg-Midtfyn Kommune.