I det fynske folks tjeneste

Statsadvokat: betjent misbrugte sin stilling

Politiassistent fra Odense tiltalt for misbrug af sit embede efter at have udbredt fortrolige oplysninger i sag om tre-årig drengs tragiske død.

02:15

Moren til den tre årige dreng er blandt andet blevet kaldt barnemorder på grund af en læk fra politiet

1 af 2

En politiassistent fra Fyns Politi er nu blevet tiltalt for at have misbrugt sin stilling samt for at have videregivet fortrolige oplysninger i en sag om en lille drengs tragiske død.

- Jeg kan bekræfte, at der er rejst tiltale mod en politiassistent fra Odense. Manden er tiltalt efter straffelovens paragraf 152.stk 1, der handler om videregivelser af fortrolige oplysninger, samt straffelovens paragraf 155, der omhandler misbrug af ens stilling, siger vicestatsadvokat Mikkel Cramer til TV 2/FYN.

Han oplyser endvidere, at det er Rigspolitiets Rejsehold, der de senste måneder har stået for den efterforskning, der nu har resulteret i de alvorlige anklager.

- Samtidig har sagen været forelagt politiankenævnet for Fyn, Syd og Sønderjylland. Og politiankenævnet, der består af en advokat og to borgere, har altså sagt god for vores behandling af sagen, understreger Mikkel Cramer.

Sigtet for dødelig vold

Den nu forestående retssag kommer som en foreløbig kulmination på en hændelse, der tog sin begyndelse i Århus for næsten et år siden.

På det tidspunkt døde en 3 år gammel dreng i favnen på sin mor, efter at have døjet med uforklarlig sygdom i flere måneder.

Under den efterfølgende politiefterforskning valgte politiet at sigte moderen og hendes kæreste for vold med døden til følge. Blandt andet fordi drengen havde en række uforklarlige blå mærker. En obduktion foretaget umiddelbart efter den 3-åriges død,  kunne dog ikke tilbagevise moderens og kærestens forklaringer om, at de blå mærker var opstået under vild leg.

Derfor blev ingen af de to varetægtsfængslet.

Det bekræfter vicepolitiinspektør Frits Kjeldsen fra Østjyllands Politi
overfor TV 2/FYN.

Parret, der under hele efterforskningen har holdt fast i deres uskyld, opdagede dog, at noget var rivende galt, da de pludselig begyndte at modtage hadefulde breve på Facebook ligesom kvinden i Odense by blev mødt med skældsordet "barnemorder".

Brevene indeholdt så detaljerede oplysninger om sagen, at den døde drengs mor, der selv kommer fra Odense, straks fattede mistanke.

Betjent lækkede oplysninger

- Det kunne kun være en politimand, der havde kendskab til det. Så jeg gik til min advokat og han meldte straks sagen til politiet. Og ganske rigtigt. En kvinde, som jeg tidligere havde været veninde med, var blevet kæreste med en politimand, som hun havde overtalt til at gå ind og kigge i vores sag. Og det, hun fik at vide af betjenten, ja, det udbredte hun i det meste af Odense. Jeg er glad for, at efterforskningen nu har båret frugt, for det kan vel ikke være en betjents opgave at give næring til folkedomstolen, siger den døde drengs mor til TV2/FYN.

Både hun og kæresten, der aldrig tidligere har været i politiets søgelys, ønsker at være anonyme til sagen har fundet sin endelige afslutning ved Østjyllands Politi.

Den ligger i øjeblikket til vurdering i Retslægerådet.

-Jeg elskede min dreng overalt på jorden, og kunne aldrig finde på at gøre ham fortræd. Oveni sorgen over at have mistet ham, har jeg måttet leve med politiets forfærdelige mistanke og medmennesker, der har dømt mig på  forhånd. Når min kæreste og jeg er renset for alt, - og det bliver vi - så er vi klar til at fortælle vores historie. Ingen skal gennmgå det mareridt, vi har været igennem, slår kvinden fast.

Hvis den odenseanske betjent bliver dømt i sagen, er det op til Rigspolitiet at afgøre om han stadig er egnet til at arbejde som politimand.

Vicepolitidirektør ved Fyns Politi, Arne Gram, bekræfter, at der kører en sag mod en betjent i Odense. Betjenten nægter sig skyldig i anklagerne. Sagen kommer for retten i Odense i juni måned.

Straffeloven

§ 152, stk. 1
Den, som virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv, og som uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, hvortil den pågældende i den forbindelse har fået kendskab, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

§ 155
Misbruger i øvrigt nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, sin stilling til at krænke privates eller det offentliges ret, straffes han med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Sker det for at skaffe sig eller andre uberettiget fordel, kan fængsel indtil 2 år anvendes.