I det fynske folks tjeneste

Statsforvaltning afviser klage over taxitilladelser

Statsforvaltningen har truffet afgørelse om klage over tildeling af taxitilladelser i Ringe.

Konklusionen er, at Statsforvaltningen ikke kan se, at kommunen har handlet i strid med lovgivningen, og derfor ikke vil fortage mere i sagen.

Klagen til Statsforvaltningen gik blandet andet på at kommunen ikke har genopslået 10 taxitilladelser, der er opsagt af en vognmand i Ringe-området, men har reduceret antallet til 4. Og at de 4 taxitilladelser er tildelt på et usagligt grundlag og er i strid med et ligestillingsprincip.

Statsforvaltningens mener, at Faaborg-Midtfyn Kommune følger de rammer, der er for et skøn i henhold til lovgivningen.

Og at det er i overensstemmelse med lovgivningen kun at opslå 4 ud af de 10 ledige taxitilladelse i Ringe-området.