I det fynske folks tjeneste

Stille vejr puster til iltsvindet

Stille vejr i de seneste uger har forværret iltsvindet og skabt dårligere forhold for planter og bunddyr langs de fynske kyster

Efter mindre iltsvind i august end set i de seneste mange år er situationen nu i september vendt til det værre.

Det viser den nyeste iltsvindsopgørelse fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU).

Siden august er der sket et kraftigt fald i iltkoncentrationen.

Udbredelsen af iltsvindet ses især i Det sydlige Kattegat og i de dybe dele af Bælthavet.

I det sydlige Lillebælt samt i Femer Bælt, hvor der allerede var iltsvind i august, er iltkoncentrationen faldet yderligere.

Der er også konstateret iltfrie forhold og forekomst af giftigt svovlbrinte i bundvandet i det sydlige Lillebælt, i Det Sydfynske Øhav samt i Aabenraa Fjord.

Når iltsvindet er forværret, skyldes det mere stille vejr de seneste uger. Så sker der kun en begrænset udskiftning af vand i de dybere dele af de åbne farvande, og iltindholdet falder.