I det fynske folks tjeneste

Støjværn i Vindeby

Beboerne på vestsiden af Sundbrovej på Tåsinge får snart mere fred for støj fra den trafikerede vej. Vejdirektoratet begynder at stille støjskærme op langs vejen i foråret 2006.

-

Beboerne på vestsiden af Sundbrovej på Tåsinge får snart mere fred for støj fra den trafikerede vej. Vejdirektoratet begynder at stille støjskærme op langs vejen i foråret 2006.


Nogenlunde sådan kommer støjskærmene til at se ud

Skærmene bliver 2,5 m. høje og stilles op fra Svendborgsundbroen til krydset Bjernemarksvej/Eskærvej. Skærmene vil reducere trafikstøjen med 8 - 10 dB hos de nærmeste boliger. Det svarer til en oplevet halvering af støjen, oplyser Vejdirektoratet.

I dag er der cirka 55 boliger, som har et støjniveau på 55 dB eller mere i såkaldt døgngennemsnit.  

Skærmene bygges af aluminium på betonfundamenter. For at skabe variation i synsindtrykket og sikre lysindfald i haverne bagved, gøres dele af skærmene gennemsigtige med elementer af akryl.

Opstillingen af skærmene udbydes i licitation til efteråret i håb om at selve arbejdet kan gå igang til foråret.


Nogle steder bliver dele af skærmene gennemsigtige