I det fynske folks tjeneste

Stop for byggeri af feriecenter

Opførelsen af Greve Frants Bernstorffs nye feriecenter ved golfbanen i Bogense er for anden gang sat i stå, fordi lokalplanen ikke er lovlig.

Der er sat foreløbig stop for byggeriet af feriecentret

Må ikke fortsætte under høring

Byggeriet af 120 ferieboliger ved Gyldensteen Golfbane er for anden gang blevet sat i stå og kan først genoptages i februar.

Skov- og Naturstyrelsen tvang kort før jul den gamle Bogense Kommune til at stoppe byggeriet, fordi lokalplanen for området stadig ikke er i orden.

Bogense Kommune har lavet en ny lokalplan for området, og mens den er i høring lod man Frants Bernstorff fortsætte byggeriet, men den går altså ikke, siger Skov- og Naturstyrelsen.

Tidligst i gang i februar

I mellemtiden er sagen overgået til den nye Nordfyns Kommune og her fortæller teknisk chef Jens Christian Fonnesbech, at man først kan få byggeriet sat i gang igen, når den nye lokalplan er vedtaget. Og det kan tidligst ske ved et byrådsmøde i februar.

Fra starten blev byggeriet forsinket på grund af klager og i juli 2006 måtte Bogense kommune ligeledes standse byggeriet efter en afgørelse fra Naturklagenævnet. Dengang blev byggeriet dog genoptaget allerede næste dag.