I det fynske folks tjeneste

Stor fangst af sociale snydere på Sydfyn

Der var rod i regnskaberne, sort ansatte og uberettiget udbetaling af sygedagpenge hos 15 ud af de 18 virksomheder på Syd- og Østfyn, som torsdag fik kontrolbesøg af myndighederne.

Det var Svendborg Kommune, Nyborg Kommune, Arbejdsdirektoratet, Fyns Politi og SKAT, der gennemførte en fælles kontrolaktion mod socialt snyd.

Ud over misbrug af sociale ydelser afslørede kontrolaktionen, at der manglede et kasseapparat, at der ikke var den fornødne fakturadokumentation for køb af punktafgiftspligtige varer og heller ikke var styr på ansættelsesforhold.
 
I alt 20 ansatte var på arbejde, da myndighederne mødte op i virksomhederne. Syv af dem oplyste, at de samtidig med arbejdet i virksomheden modtager offentlige ydelser, f.eks. dagpenge eller kontanthjælp.

I en af virksomhederne blev en kontanthjælpsmodtager så "befippet" over kontrolbesøget, at han resolut løb ud af bagdøren - og lige ind i armene på en betjent fra Fyns Politi, som var på vej ind af bagdøren.
 
To virksomheder havde så store fejl i registreringen af de ansatte, at de nu bliver pålagt at føre en logbog, over hver enkelt ansattes identitet, arbejdstid pr. dag, herunder start-/sluttidspunkt samt lønforhold.
 
Afdelingsleder ved SKAT Tania Rasmussen siger, at dagens aktion har vist, at der er mange fordele ved et intensiveret
myndighedssamarbejde.