I det fynske folks tjeneste

Stor forskel på deltagelsen ved menighedsrådsvalget

Der er stor forskel fra sogn til sogn, hvor mange der afgav deres stemme ved menighedsrådsvalget tirsdag.

Stor forskel i stemmeprocenten fra sogn til sogn

Avernakø sprænger statistikken med en stemmeprocent på knap 73%, men det dækker over at 53 af øens 73 stemmeberettigede gik til urnen.

Den store deltagelse har formentlig at gøre med at to fløje strides med hinanden om øens præsts embedsførelse.

Lavest ligger Thomas Kingos Sogn i Odense med en deltagelse på 8,5%. Det dækker til gengæld over, at 454 af mere end 5000 stemmeberettigede deltog.

Det største antal stemmer blev afgivet i Nyborg Sogn. Her stemte 1.141 personer, men sognet er meget stort med over 9000 stemmeberettigede, så valgdeltagelsen blev 12,4%.

Uændret stemmeprocent

Stemmeprocenten for alle de 10 fynske sogne, hvor der var valg er knap 24%, hvilket er et relativt højt tal.

Men årsagen er, at Avernakøs 53 stemmer vejer uforholdsmæssigt tungt i udregningen af procenten.

Pilles Avernakø ud af regnskabet er procenten lidt over 18, hvilket svarer til de seneste menighedsrådsvalg på Fyn.

Til sammenligning var landsprocenten 15,7%