I det fynske folks tjeneste

Stor mystisk om hvor kniv kommer fra

Patienter, der indlægges på psykiatrisk afdeling, kropsvisiteres for at forhindre, at der kommer våben ind.

Det er fortsat en gåde, hvordan en psykisk syg mand fik fat i den kniv, som han fredag formiddag stak en læge og to sygeplejersker med på Psykiatrisk Afdeling Odense.

De tre medarbejdere - en læge og to sygeplejersker- er fortsat indlagt på Odense Universitets Hospital. Lægens tilstand er kritisk, mens de to sygeplejersker er uden for livsfare.

- Vi ved fortsat ikke, hvordan han har fået fat i kniven, siger lægefaglig direktør hos Psykiatrien i Region Syddanmark Anders Meinert Pedersen.

- Alle patienter bliver kropsvisiteret ved ankomsten, og deres bagage bliver undersøgt. Det sker for at forhindre, at der kommer narkotika eller våben ind på afdelingen. Det er en fast procedure, siger han.

Alle procedurer er fulgt i forbindelse med indlæggelsen af den 47-årige mand, fremgår det af mandens journal.

- Personalet er uddannet til at håndtere farlige patienter. I det her tilfælde var der ingen faresignaler på forhånd, og det er derfor, at situationen udvikler sig så tragisk, som den gør, siger han.

Der var 10 medarbejdere på arbejde på afsnittet fredag, men alle medarbejdere på Psykiatrisk Afdeling har sammen med krisepsykologer talt episoden igennem. Derudover har alle, der har ønsket det, fået krisehjælp.

Også patienterne, der var indlagt på afsnittet har fået hjælp.

Først når politiet er færdige med de tekniske undersøgelser, bliver afsnittet åbnet igen.

Den 47-årige henvendte sig natten til torsdag på psykiatriske skadestue i Odense. Her tilbyder personalet ham indlæggelse, som han takker nej til.

Personalet vurderer dog, at han har brug for hjælp, og han bliver derfor tvangstilbageholdt.

Fredag morgen skulle han have sin medicin. Det modsatte han sig, antagelig fordi han var utilfreds med tvangstilbageholdelsen. Derfra eskalerede situationen, og manden gik amok med en kniv.

Den 47-årige lider af forfølgelsesvanvid og vrangforestillinger.