I det fynske folks tjeneste

Stor plan for Møntergården i Odense

Udbygning af det kulturhistoriske museum Møntergården i Odense modtager stor donation fra A.P. Møller.

Udbygning af det kulturhistoriske museum Møntergården i Odense modtager stor donation fra A.P. Møller.

Udbygning af det kulturhistoriske museum Møntergården i Odense modtager stor donation fra A.P. Møller.

1 af 2

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har doneret med 45 millioner kroner til støtte et nyt museumsbyggeri ved Møntergården i Odense.

Odense Kommune har afsat 30 millioner kroner til formålet og med de to bevillinger vil det kunne lade sig gøre at opføre en ny udstillingsbygning i tilknytning til det kulturhistoriske museum Møntergården.

Planen er at opføre bygningen langs Hans Mules Gade, og dermed bidrage til at genskabe gårdmiljøerne i Møntergårdskarreen.

Byggestart i 2010

Odense Byråd gav for to år siden startskuddet til planlægning af Møntergårdens udvidelse med en bevilling på 2 millioner kroner.

Den samlede plan omfatter udover nybyggeri også ombygning og udnyttelse af eksisterende bygninger inden for den gamle karre, der omkranses af Overgade, Hans Mules Gade, Sortebrødre Torv og Claus Bergs Gade.

Det fremtidige museum vil komme til at rumme over 3.000 m2 udstillinger og hovedsæde for Odense Bys Museers.  

De indledende undersøgelser og analyser er iværksat, og en arkitektkonkurrence kan afsluttes i 2009, og selve byggearbejdet forventes at begynde i 2010.

Læs mere