I det fynske folks tjeneste

Stor satsning på forskning i H.C. Andersen

H.C. Andersen Center rykker ind i Odense Adelige Jomfrukloster. Syddansk Universitet, Odense Kommune og museer vil fællesskab løfte centret op på højt internationalt niveau.

H.C. Andersen Center rykker ind i Odense Adelige Jomfrukloster. Syddansk Universitet, Odense Kommune og museer vil fællesskab løfte centret op på højt internationalt niveau.

H.C. Andersen Center ved Syddansk Universitet skal være førende internationalt omdrejningspunkt for forskning i og formidling af H.C. Andersen.

Fælles plan

SDU, Odense Bys Museer og Odense Kommune har i fællesskab lagt en plan, der skal forny og forstærke centret.

Centret skal udover at forske i H.C. Andersens litterære betydning også skal beskæftige sig med hans betydning for kultur, kulturøkonomi, turisme og branding.

Planen skal sættes i værk fra årsskiftet, og parterne satser på, at centret i løbet af næste år kan rykke ind i det nyrenoverede Odense Adelige Jomfrukloster, og således komme tættere på H.C. Andersens Hus i Odense Midtby.

- Med en central placering midt i Odense sender vi et tydeligt signal om, at centret åbner sig for et samspil med relevante partnere lokalt, nationalt og globalt. Vi skal bidrage med forskning og formidling, der understøtter Odense Kommunes og andre partneres udviklingsplaner inden for kultur, kulturøkonomi og turisme, siger rektor Jens Oddershede.

Erfaringer fra Kina

Repræsentanter fra Odense Bys Museer og forskere fra Syddansk Universitet var i november i Kina, hvor de deltog i en workshop om H.C. Andersen.

Det nye tættere samarbejde om H. C. Andersen Center bygger på erfaringerne fra Kina, hvor de fynske deltagere for alvor fik øjnene op for de store internationale perspektiver i at udvikle de aktiviteter, der finder sted i eller udgår fra H. C. Andersens fødeby.

- Hvis vi skal kunne formidle H.C. Andersen stærkere, er det vigtigt, at vi får greb om, hvad H.C. Andersen betyder for dem, vi gerne vil i kontakt med. Ved at udbygge samspillet mellem forskerne og formidlerne kan vi få forskningsbaseret viden om, hvordan vi skal formidle lokalt og globalt. Der er f.eks. stor forskel på, hvilke aspekter ved H.C. Andersen der interesserer danskerne, og hvilke der interesserer kineserne, siger museumschef Torben Grøngaard Jeppesen, Odense Bys Museer.

Et af de første projekter i det reorganiserede center vil fokusere på H.C. Andersen i nutidig sammenhæng. Projektet, der har arbejdstitlen "Nye fortællinger om H. C. Andersen", vil blandt andet tage udgangspunkt i Andersen som mønsterbryder og beskæftige sig med evnen til at bryde mønstre og til at orientere sig i en verden i stadig forandring.