I det fynske folks tjeneste

Støtte til brændevin og idræt i Svendborg

Den lokale aktionsgruppe, LAG Svendborg har udvalgt to projekter til at modtage tilskud for at fremme attraktive levevilkår.

Den lokale aktionsgruppe i Svendborg deler penge ud

153.000 går til mikrodestilleriet Aqua Vitae Sydfyns projekt Sydfynsk frugtbrændevin.

Formålet er at opgradere Aqua Vitae fra at være et fritidsprojekt til en arbejdsplads med 2 - 3 ansatte.

Skårup Idrætsforening får 250.000 kroner til at oprette et aktivitetsområde ved Skåruphallen.

Formålet er at aktivere børn og unge som ikke deltager i organiseret sport og skabe et område, der er tilgængeligt for alle.

Kassen tom for 2008

Med de to bevillinger har LAG Svendborg ikke flere penge til uddeling i 2008 til projekter som har med attraktive levevilkår at gøre.

Det bliver dog muligt at søge igen i 2009.

Der er stadig 600.000 til projekter, der skal skabe flere arbejdspladser. Ansøgningsfristen er 27. november.

For at komme i betragtning til tilskud skal projekterne holde sig indenfor rammerne for LAG Svendborgs udviklingsstrategi og rammerne i landdistriktprogrammet.

Milderne til tilskuddene kommer fra staten som led i arbejdet på at holde liv i landdistrikterne.

Læs mere om LAG Svendborg