I det fynske folks tjeneste

Strategi for Sydfyns natur

Faaborg-Midtfyn Kommune har lavet en strategi for fremme af kommunens naturværdier.

Naturen med Det Sydfynske Øhav og bakkerne anses for et af kommunens største aktiver både for fastboende og turister.

Derfor vil kommunen gerne gøre noget ekstra for naturen med en ny strategi.

Strategien har disse indsatsområder:

o Sikre og udbygge værdifulde naturområder

o Udbygge naturnetværk

o Særlig indsats for sjældne arter

o Natur i og ved byerne

o Viden og formidling

For hvert indsatsområde foreslår kommunen en række konkrete handlinger, blandt andet følgende:

o Sikre overdrev fra Sundbakkerne til Egebjerg Bakker

o Etablere et nyt stenrev og dykkersti i Øhavet

o Lave forsøg med hegnslav

o Græsning som naturpleje, måske med "lånedyr"

o Lancere Sydfyn som sommerfuglenes land

o Lave naturformidlingscentre (trædesten) i Svanninge Bakker, på Korinth Station eller én af småøerne

Faaborg-Midtfyn Kommune vil gå i dialog med lodsejere, Naturstyrelsen, lokalråd, grønne foreninger og fonde, som er uundværlige for at gennemføre projekterne.

Hele strategien kan ses her

Ved du noget? Så send os et tip