I det fynske folks tjeneste

Stress og utryghed: Ny aftale skaber uro i musikskolerne

00:18

Musiklærer på Svendborg Musikskole Peter Skumme. Foto: Morten Albek

Musiklærer på Svendborg Musikskole Peter Skumme. Foto: Morten Albek

Musiklærer på Svendborg Musikskole Peter Skumme. Foto: Morten Albek

1 af 3

En ny arbejdstidsaftale for musiklærere har skabt uro på musikskolerne. Flere lærere fortæller om dårlige arbejdsvilkår og højere utryghed.

For første gang siden 1983 er der kommet en ny overenskomst på musikskoleområdet.

Overenskomsten indeholder blandt andet en ny arbejdstidsaftale, som betyder, at lederne på musikskolerne i langt højere grad end tidligere skal kunne dokumentere lærernes arbejdstimer og fysiske tilstædeværelse.

- I stedet for, at det før kun var undervisningstimerne, så er det nu alle timer, der skal kunne godtgøres og redegøres for, fortæller David Poulsen, medlem af forretningsudvalget for Dansk Musikpædagogisk Forening.

Jeg føler mig ikke længere som en dygtig, engageret og værdsat medarbejder. Jeg føler mig som en lønslave, der skal indordne sig

Anonym musiklærer

Tidligere var underviserne hængt op på antallet af elever og undervisningstimer Og alle relaterede opgaver som koncerter, forberedelse, egen øvning og efteruddannelse påhvilede underviseren selv at holde styr på, forklarer David Poulsen. 

- Der var en meget høj grad af selvledelse i den gamle overenskomst. I den nye overenskomst er alting opgjort. Det er en overenskomst, man kender fra alle mulige områder. Det er den vind, der blæser på overenskomstsområdet lige nu, at ledelsesrummet udvides, og man går ind og måler på alle de timer, der skal læses, siger han.

På Svendborg Musikskole underviser Peter Skumme dagligt. Han oplever, at hans kolleger bliver stressede af de nye arbejdsgange.

00:36

Musikskolerne sluger en hestepille, mener David Poulse, medlem af forretningsudvalget for Dansk Musikpædagogisk Forening. 

Luk video

- Min erfaring indtil videre er, at folk er brudt ned, siger han.

- Det skal give mening, og det er det, det hele handler om. Hvis en tilstedeværelse ikke giver mening, giver det utryghed og frustationer, og man bliver stresset, uddyber Peter Skumm.

Aftale medvirkende til fyring

Aftalen trådte i kraft i august 2016, og allerede nu har den sat et kraftigt aftryk på de fynske musikskoler.

I december måtte lederen af Svendborg Musikskole, Kim Bakdal Jensen, fratræde sin stilling.
Det skete efter flere år med skiftende problemer med arbejdsmiljøet, men TV 2/FYN erfarer, at implementeringen af den nye arbejdstidsaftale var en af de sidste dråber, der fik bægeret til at flyde over.

Den konstituerede leder på Svendborg Musikskole, chef for Kultur og Udvikling i Svendborg Kommune, Morten Refskou, er dog forsigtig med at tilskrive arbejdstidsaftalen for meget ansvar for det dårlige arbejdsmiljø, der opstod på Svendborg Musikskole.

- Der har været et forløb, hvor man på et tidspunkt på musikskolen fandt ud af, at samarbejdet ikke var, som det skulle være mellem ledelse og personale. Det fik vi rettet op på, men så er der af forskellige grunde, som jeg ikke kender præcist, sket en optrapning igen. Noget af det har muligvis at gøre med en ændring i arbejdsvilkårene, men det kan ikke entydigt være det, siger han.

Føler sig som lønslave

Det er dog ikke kun på Svendborg Musikskole, at implementeringen af arbejdstidsaftalen har skabt uro.

TV 2/FYN har foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt de 225 musikskolelærere- og ledere. Undersøgelsen er blevet besvaret anonymt af 30 lærere og ledere, og ud af dem svarer 22, at de oplever dårligere humør og højere utryghed i deres arbejde efter arbejdstidsaftalens ikræfttræden. 

En lærer skriver blandt andet:

- Jeg føler mig ikke længere som en dygtig, engageret og værdsat medarbejder. Jeg føler mig som en lønslave, der skal indordne sig. 

00:12

David Poulsen, medlem af forretningsudvalget for Dansk Musikpædagogisk Forening. 

Luk video

En anden skriver:

- Jeg har aldrig inden aftalen haft stress-relaterede sygedage - det har jeg haft nogle stykker af.

Og en tredje lærer skriver:

- Der er opstået en fantastisk dårlig stemning efter de nye regler er trådt i kraft.

I bunden af artiklen kan du se et endnu flere kommentarer fra lærerne.

En bunden opgave

Ifølge David Poulsen, der er medlem af forretningsudvalget for Dansk Musikpædagogisk Forening, har der både været positive og negative modtagelser af aftalen. Og han mener, det er for tidligt at kaste dom over aftalen.

- Vi har haft en overenskomst i 33 år, så at dømme den ude efter et halvt år, det er alt for tidligt. Jeg fornæmmer, at det fylder meget rundt omkring mentalt hos både ledere og medarbejdere, og det, tror jeg, vil være med til at gøre, at folk gerne vil finde løsninger på det. Og det er jo en bunden opgave, siger han.

Størstedelen af musiklærer -og ledere svarer i TV 27FYN's spørgeundersøgelse, at det først og fremmest er den lokale leders implementering af aftalen, der afgør, om aftalens indhold fungerer.

 

03:40 Luk video

 

Besvarelser af TV 2/FYNs spørgeskema

Nedenfor har vi samlet en række af udtalelserne til TV 2/FYN.
 • "Der er ingen frihed og for meget ejerskab. Det sejler rundt med forskellige aftaler. Dette ender med, at dygtige undervisere flygter, da man ikke kan få friheden til selv rent musisk at udvikle sig".
 • "Jeg har både set og hørt og oplevet verbale udbrud lærer og ledelse imellem som ikke tåler dagens lys".
 • "Selvfølgelig skal  man vænne sig til at arbejde på en anden måde, men det er helt ok".
 • "Mange føler sig presset til at yde mere selvom det ikke var hensigten med overenskomsten".
 • "Den (overenskomsten, red.) har ikke påvirket selve forberedelserne - men tiden til forberedelse".
 • "Eleverne benefitter overhovedet ikke af aftalen. Tværtimod. Lærerne føler sig mere pressede, utilfredse, ufrie og det gode initiativ/den gode idé, der umiddelbart plejede at komme eleverne til gode, er længere om at komme frem".
 • "Som udgangspunkt kan arbejdstidsaftalen give mulighed for, at man ikke fokuserer så ensidigt på undervisningstiden. Det vil kunne medføre en større variation i arbejdsopgaver".
 • "Jeg har været musikskolelærer i 13 år og aldrig har mine arbejdsvilkår været så ringe. Vi bliver kontrolleret på minuttet og det dræber arbejdsglæden og eget initiativ".
 • "Ideologisk set er aftalen en fantastisk ide. Vores musikskole har bare ikke altid rammerne til at gøre de fantastiske ting".
 • "Bedre arbejdsmiljø og større kontakt mellem mig og mine kollegaer i kraft at vi mødes oftere, og arbejder mere på tværs".
 • "Jeg føler, det er nødvendigt at bifalde lederens dispositioner og ikke brokke mig højlydt for at sikre mit job".

 

Ved du noget? Så send os et tip