I det fynske folks tjeneste

Strid om skolevalg er slut

En seks-årig pige fra Faaborg kan nu alligevel komme på den skole i Svendborg, som hendes forældre ønsker.

Freja og hendes forældre Mette og Christian Jochumsen bor Haastrup i Faaborg-Midtfyn kommune.

Freja har sprogvanskeligheder og svært ved at sætte ord sammen til sætninger. Eksperterne formoder, at hendes hjerne har taget skade under epilepsianfald, da hun var 10 måneder gammel.

I over en halvt år har Frejas forældre arbejdet på at få deres datter på Østre Skole i nabokommunen Svendborg kommune, der er en specialskole for børn i Frejas situation.

Men Faaborg-Midtfyn kommune har istedet henvist Freja til en specialklasse på Vester Hæsinge Skole, og kommunen har henvist forældrene til muligheden for at anke afgørelsen. Denne anke er endnu ikke behandlet.

Undervisningschef Tonni Leicht Jørgensen i Faaborg-Midtfyn kommune oplyser, at henvisningen er sket på baggrund af kommunens børne- ungepolitik og målsætning for specialundervisningen.

Igennem det lange forløb med møder og skriftlige afgørelser har det ikke være klart for forældrene, at de med loven i hånden kunne vælge at omgå kommunens henvisning.

Men efter at TV2/FYN beskev sagen mandag 11. august er der nu kommet gang i dialogen igen.

Skal selv betale transport

Undervisningschef Tonni Leicht Jørgensen i Faaborg-Midtfyn kommune oplyste tirsdag, at kommunen i forløbet har informeret forældrene om, at de jævnfør loven om frit skolevalg kan lade deres barn indskrive på hvilken som helst skole, der vil optage eleven.  
I sådanne situationer skal forældrene blot selv skal stå for udgiften for befordringen til undervisningsstedet.

Men den mulighed har fortonet sig i det lange sagsforløb. Reelt skulle forældrene blot have bedt om en såkaldt betalingsgaranti fra Faaborg-Midtfyn kommune, og ikke en henvisning. 

Faaborg-Midtfyn kommune har nu afgivet en betalingsgaranti overfor Østre Skole, så skolen nu er sikret dækning for undervisningsafgiften.

Forældrene er parate til selv at betale de 3000 kroner om måneden i transport. Så torsdag morgen begynder Freja på Østre Skole.