I det fynske folks tjeneste

Stuegang i patientens eget hjem

Finansministeriet har bevilget Odense Universitetshospital - Svendborg Sygehus knap ti millioner kr. til projektet Bedre stuegang i eget hjem

Projektet af to dele. Den ene er elektroniske plastre eller trådløse sensorer, der måler patientens tilstand. Den anden del er en kommunikationsenhed - en såkaldt patientkuffert.

Projektet er en videreudvikling af KOL-kufferten (KOL: kronisk obstruktiv lungelidelse) - en kuffert med sende- og modtageudstyr, der kan skabe forbindelse i billede og lyd mellem patienten i hjemmet og sygeplejersken på sygehuset.

Projektet begynder i starten af 2009. Hvis eraringer viser sig at være gode, skal det udbredes til hele landet.