I det fynske folks tjeneste

Sundere kontanthjælpsmodtagere i Odense

Sundhedsstyrelsen har inviteret Odense Kommune til at blive model for andre kommuner for at få socialt udsatte til selv at påvirke egen sundhed og livskvalitet.

Formålet med projektet Lighed i Sundhed, er at finde måder at skabe større lighed mellem forskellige grupper i Danmark - også indenfor sundhed.

Projektet omfatter seks udvalgte kommuner, hvoraf Odense er den ene. Her omfatter projektet 500 kontanthjælpsmodtagere, oplyser Odense Kommune.

Kommunen har allerede gjort den erfaring, at sundhedsproblemer er en barriere for at komme i arbejde.

Det er de erfaringer, der nu skal bringes til praktisk anvendelse for at højne kontanthjælpsmodtageres bevidsthed om f.eks. alkohol, rygning og motion.

Odense Kommune har fået fire millioner kroner af sundhedsstyrelsen til arbejdet.