I det fynske folks tjeneste

Svendborg holder skatten i ro

Svendborg Kommune er klar med et udkast til budget for 2009 og de kommende år. Skatteprocenten forbliver uændret, men der skal spares.

Som så mange andre kommuner lider Svendborg under for store udgifter og for små indtægter.

Derfor lægger budgetudkastet op til konkrete besparelser på en lang række områder. Derudover skal der spares omkring 30 millioner kroner på driften generelt, svarende til 1,5%.

Samtidig optages lån for at få budgettet til at hænge sammen.

På den måde fastholdes målet om et overskud på driften på 40 millioner kroner og en kassebeholdning på 60 millioner.

Økonomien skal kulegraves

Budgetforslaget lægger op til at analysere hele kommunens økonomi med henblik at tilpasse den økonomiske politik til de mange ændringer, der er sket i forbindelse med kommunalreformen.

Målet er at sikre en langsigtet balance, så de årlige sparerunder undgås.