I det fynske folks tjeneste

Svendborg Kommune brød loven

Svendborg Kommune brød loven, da de satte det store byomdannelsesprojekt "Den Grønne Tråd" i gang uden en lokalplan. Det har Natur- og Miljøklagenævnet afgjort. Borgmesteren er overrasket og kan ikke overskue konsekvenserne af afgørelsen.

Det er arkitekt Steen Skovmand fra Svendborg der har indbragt sagen for Natur- og Miljøklagenævnet.

- Det er en herlig afgørelse, og viser at Svendborg har handlet i strid med loven. Men desværre kommer afgørelsen for sent. Otte butikker har allerede måtte dreje nøglen om som følge af projektet, siger Steen Skovmand.

I afgørelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet hedder det:

"Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Svendborg Kommunes afgørelse af 23. september 2013 om, at Svendborg Kommunes projekt "Den Grønne Tråd" ikke er lokalplanpligtigt og hjemviser sagen til fornyet behandling."

Borgmesteren i Svendborg er rystet over afgørelsen.

- Jeg er overrasket, og kan ikke overskue konsekvenserne. Vi fik at vide af vores embedsmænd, at projektet ikke krævede en lokalplan. Nu må vi så have lavet en lokalplan, men hvad det betyder for ombygningen kan jeg ikke overskue nu, siger Lars Erik Hornemann(V).

Projektet "Den Grønne Tråd" er allerede i fuld gang og skal skabe sammenhæng mellem havnen og bymidten. Torvet i Svendborg får ny belægning og bilerne har ikke længere adgang.

- Der er otte butikker, der allerede er lukket, og jeg vil opfordre dem til at anlægge sag mod Svendborg Kommune. Jeg tror, at de har en god sag, når kommunen har handlet i strid med loven, siger Steen Skovmand.

I følge afgørelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet kan projektet måske ikke fortsætte før kommunen har udarbejdet en lokalplan.

- Sagen hjemvises til fornyet behandling i Svendborg Kommune med henblik på, at en eventuel realisering af projektet sker gennem udarbejdelse af en lokalplan for området i overensstemmelse med planlovens regler herom, hedder det i afgørelsen.

- Det er en grim sag for os, og det er beklageligt, at vi ikke har fulgt loven. Jeg kan ikke på nuværende tidspunkt overskue hvilke konsekvenser det får for projektet, siger Bruno Hansen(SF), der var formand for Udvalget for Kultur og Planlægning i september, da kommunen besluttede ikke at lave en lokalplan.

Afgørelsen er endelig og kan ikke ankes til andre myndigheder.

Ved du noget? Så send os et tip