I det fynske folks tjeneste

Svendborg svigter udsatte børn

Svendborg Kommune får en hård medfart for planerne om at hive 15 anbragte unge hjem for at spare penge.

Penge til fængsler i stedet

Nogle af de anbragte unge bor på de dyreste opholdssteder, hvor de bliver mandsopdækket af socialpædagoger døgnet rundt. Men det de nu kommer hjem til er helt uacceptabelt, mener Socialrådgiverforeningen.

- Hvis man har brug for døgnophold, siger det sig selv, at det ikke er at tage hensyn til barnets tarv, når man tilbyder en støttekontaktperson nogle timer om ugen, siger Anne Jørgensen, der er formand for Dansk Socialrådgiverforening i Region Syd til Fyns Amts Avis.

Formanden frygter, at det kommer til at gå ud over børnene.

- Det her kan blive rigtigt dyrt, for det kommer til at koste masser af penge i ungdomsfængsler og lukkede institutioner, siger hun om hjembringelserne.

Anne Jørgensen opfordrer forældre eller socialrådgivere til at anke kommunens afgørelse til ankestyrelsen.

Ifølge avisen er budgettet i Svendborg Kommune skåret fra 171 millioner kroner til 158 millioner, men samtidig er antallet af sagerne steget på to år fra 882 til 965.