I det fynske folks tjeneste

Fire år for millionsvindel. Dommen er allerede anket

Henrik Kalmer Svensk Meyer, der torsdag i retten i Odense blev idømt fire års ubetinget fængsel for svindel, har allerede anket dommen.

Dømt for svindel. Har allerede anket dommen. Vil frifindes.

- Den er allerede anket.

Sådan siger Henrik Kalmer Svensk Meyers advokat Claus Bonnez.

Hans klient Henrik Kalmer Svensk Meyer blev i dag idømt fire års fængsel. Det blev han i den største fynske sag om økonomisk bedrageri i mange år.

Henrik Kalmer Svensk Meyers advokat fortæller, at det fortinsvis er den del af dommen, der handler om, at hans klient har værdiansat en række af sine udrykningskøretøjer for højt, de ikke er enige i.

- Vi mener, at min klient har godtgjort, at de køretøjer var 10 millioner kroner værd. Retten har lagt vægt på, hvad køretøjerne blev solgt for i forbindelse med tvangsauktionen, men det mener vi ikke giver et retvisende billede af, hvad køretøjerne i virkeligheden var værd. Så vi mener, at retten endnu har til gode at bevise, at min klient faktisk havde til fortsæt at bedrage sine kreditorer, siger Claus Bonnez.

Det betyder ifølge advokaten også, at når sagen bliver prøvet næste gang - denne gang i Landsretten - så er det ikke utænkeligt, at han og hans klient vil acceptere andre forhold i dommen. Hvilke forhold det kan være, kommer advokaten dog ikke nærmere ind på.  

- Men for en sikkerheds skyld anker vi til frifindelse. Og så regner vi med at se nærmere på dommen i weekenden, siger Claus Bonnez.

I Landsretten til efteråret

Henrik Kalmer Svensk Meyer er den tidligere ejer af autohjælpsfirmaet Redningsgruppen. Han er 44-år og kommer fra Randers-egnen. Han var tiltalt for svindel for 36 millioner kroner.

Sagskomplekset mod den 44-årige omfatter skyldnersvig af særlig grov beskaffenhed, konkursrytteri, grov overtrædelse af bogføringsloven, dokumentfalsk af særlig grov karaktér og bedrageri af særlig grov beskaffenhed.

Dommen er indklaget til statsadvokaten i dag torsdag. Statsadvokaten bringer den videre til landsretten.

Men hvornår retssagen kommer til at finde sted er endnu for tidligt at sige.

- Jeg tror, vi kommer langt ud på efteråret, før sagen når at blive taget op i Landsretten, siger Claus Bonnez.

Læs også Svindel for 36 millioner: Fire års fængsel for bedrageri