I det fynske folks tjeneste

Terrordømt går til Strasbourg

Fejl i terrorsagen fra Vollsmose, hævder en af de dømte, som har klaget til Menneskerettigheds-domstolen.

Fejl i terrorsagen fra Vollsmose, hævder en af de dømte, som har klaget til Menneskerettighedsdomstolen.

En af de dømte i terrorsagen fra Vollsmose ved Odense blev udsat for en uretfærdig retssag, da han blev idømt 12 års fængsel. Det hævder Mohammad Zaher i en klage over den danske stat til Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg.

Påstanden bygger blandt andet på, at hans forsvarer ikke fik mulighed for at se alt efterforskningsmateriale fra Politiets Efterretningstjeneste, oplyser advokat Henrik Dupont Jørgensen.

Forleden indbragte han sagen for domstolen i Strasbourg på vegne af sin klient.

Kritikken drejer sig også om, at der blev begået fejl i proceduren, da dommere skulle afgøre i hvilket omfang, forsvarerne kunne få adgang til PET's materiale. Og endelig at forsvareren fik afslag på at få afhørt flere vidner.

Ligesom Ahmad Khaldhahi, der også blev idømt 12 års fængsel, har Mohammad Zaher i øvrigt bedt Den Særlige Klageret om at få terrorsagen genoptaget.