I det fynske folks tjeneste

AT tilfreds med visitationsproceduren på Psykiatrisk Afdeling

Arbejdstilsynet besøgte 9. maj Psykiatrisk Afdeling Odense og har efterfølgende sagt god for den måde medarbejderne på P302 visiterer patienter på.

Arbejdstilsynet besøgte 9. maj Psykiatrisk Afdeling Odense og har efterfølgende sagt god for den måde medarbejderne på P302 visiterer patienter på.

Efter den tragiske episode 16. marts på Psykiatrisk Afdeling Odense, hvor en patient stak tre medarbejdere med en kniv, udstedte Arbejdstilsynet (AT) et strakspåbud om at sikre, at de ansatte får tilstrækkelig oplæring og instruktion i forbindelse med visitation af patienter.

Straks efter udarbejdede en specialistgruppe bestående af ledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra psykiatrisygehuset en ny visitationsinstruks - fælles for Psykiatrien i Region Syddanmark. Instruksen trådte i kraft 22. marts.

9. maj 2012 besøgte AT igen P302 for at kontrollere, om medarbejderne på afsnittet har styr på og arbejder efter instruksen.

AT konstaterer oven på besøget, at påbuddet er efterkommet.

- I hverdagen står vi og vores medarbejdere ofte i situationer, hvor vi skal holde balancen, så vi både sikrer medarbejderne ordentlige arbejdsvilkår og patienterne god og respektfuld behandling. Det er dejligt at vide, at afdelingen arbejder på sikkert grundlag, siger lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen, Psykiatrien i Region Syddanmark.

Årsagsanalyse

Psykiatrisygehuset har netop modtaget en årsagsanalyse fra Center for Kvalitet.

I analysen har centret set på arbejdsgangene på P302 - hele vejen gennem skadestue og ind på døgnafsnittet.

Analysen, der er fortrolig, skal bruges til læring blandt medarbejdere og ledere.

Det er aftalt, at psykiatrisygehuset inviterer AT til en drøftelse af de konklusioner, som sygehuset drager på baggrund af analysearbejdet.

Rutinemæssigt vil AT nu bede Fyns Politi om at efterforske den arbejdsmiljømæssige side af episoden.

Ved du noget? Så send os et tip