I det fynske folks tjeneste

Tilfredse beboere i Vollsmose

Tre ud af fire beboere i Vollsmose er enten tilfredse eller har det udmærket med at bo i bydelen, viser undersøgelse, som fremlægges for beboerne lørdag.

Samtlige beboere i Vollsmose har haft mulighed for at deltage i en stor trivselundersøgelse foretaget af Fællesdrift, der står for helhedsplanen i området.

De har fået et skema med en lang række spørgsmål, som belyser folks trivsel i Vollsmose.

Svarene viser, at flertallet er tilfredse med at bo i bydelen.

Ni af ti voksne føler sig respekteret af de andre beboere og syv af ti mener, at forskellige etniske grupper og generationer har det godt sammen.

Kniber med trygheden

Det kniber dog med trygheden i området.

19% føler sig utrygge. Halvdelen af de voksne synes, der er for meget kriminalitet. Hunde og knallerter nævnes ofte som grunde til utryghed.

Vigtigt redskab

- Undersøgelsen viser omverdenen det sande billede af Vollsmose, da det er beboerne selv, der taler, siger Ra Ranunkel, formand for Samarbejdsrådet i Vollsmose.

- Samtidig er den et redskab, der viser os hvad der skal gøres noget ved. Det er åbenlyst trygheden, tilføjer han.

1054 voksne og 474 børn og unge har svaret på spørgeskemaet.
 
Det svarer til 18% af de voksne og 21,1% af beboerne fra syv til 18 år.

Mere om Vollsmose