I det fynske folks tjeneste

Tina Petersen vil ud af amtsrådet

Dansk Folkepartis medlem af Fyns Amtsråd, Tina Petersen, har ansøgt om at træde ud af amtsrådet. Det sker fordi hun blev valgt til Folketinget. Poul Lindholm Nielsen overtager hendes plads.

-

Dansk Folkepartis medlem af Fyns Amtsråd, Tina Petersen, har ansøgt om at træde ud af amtsrådet. Det sker fordi hun blev valgt til Folketinget. Poul Lindholm Nielsen overtager hendes plads.

Tina Petersen har ønsket at udtræde per 1. maj - og den 4. april er punktet på amtsrådets dagsorden. Men det er blot et spørgsmål om formaliteter. 

Loven om kommunale valg siger nemlig at et medlem kan fritages for sit medlemskab, \"såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet\".

Tina Petersens stedfortræder er Poul Lindholm Nielsen, der skal sidde indtil november, hvor der afholdes amtsrådsvalg.