I det fynske folks tjeneste

Ukendt middelalderby fundet i Svendborg

Arkæologer fra Svendborg Museum har gjort et overraskende fund af en hidtil ukendt landsby fra Middelalderen i Svendborg.

Arkæologer i Svendborg har afdækket en hidtil ukendt landsby fra middelalderen

Fundet er sket i en erhvervsudstykning nordøst for Svendborg.

Hidtil har arkæologerne fundet rester af 21 større eller mindre huse fordelt på tre store gårdtofter, men forundersøgelserne har afsløret flere gårde og huse på stedet, oplyser museumsinspektør, Per O. Thomsen, Svendborg Museum.

Museumsfolkene mener, der er tale om en såkaldt udflytterlandsby fra det nærliggende Tved.

I middelalderen opstod nye landsbyer ofte som udflytninger fra de gamle byer.

Vurderingen er, at udflytningen skete sent i 1100-tallet, som var opgangstider med voksende befolkning. Til gengæld forsvandt den igen i 1300-tallet som resultat af hungersnød og pesten.

Der er desuden på stedet fundet flere gårde fra en jernalderlandsby fra omkring år 100 efter Kristi fødsel, og et enkelt 5000 år gammelt hus fra yngre stenalder.

Undersøgelserne fortsætter foreløbig i hele oktober.