I det fynske folks tjeneste

Ukendt natur fundet i Odense

En ny undersøgelse fastlægger, hvor Danmarks enge, moser, søer og overdrev egentlig ligger. Undersøgelsen afslører ukendt natur i Odense.

En ny undersøgelse fastlægger, hvor Danmarks enge, moser, søer og overdrev egentlig ligger. Undersøgelsen afslører ukendt natur i Odense.

De første resultater viser, at der er mere natur end først antaget. Miljøministeriet har foreløbigt offentliggjort udpegningen i tre kommuner, Furesø, Odense og Holstebro.

Ved registreringsprojektets afslutning er der samlet registreret 1688,4 hektar natur i Odense kommune. Det er en forøgelse af naturarealet på 155,3 hektar eller 10,1 % i forhold til de 1533,1 hekatar, der var registreret ved starten af Naturstyrelsens projekt.

Bag kortlægningen står Miljøministeriet.

Pres fra naturfredningsforening

Kortlægningen er kommet i stand efter ønske fra Danmarks Naturfredningsforening.

Stikprøvekontroller afdækkede at heder, moser, enge, overdrev og søer, der egentligt skulle være beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3, i virkeligheden var forsvundet, blevet flyttet og afregistreret i stor stil.

Nu gælder et om at give naturen reel beskyttelse og større kvalitet, mener Danmarks Naturfredningsforening. Foreningen vil gøre beskyttelsen af naturen stærkere.

- For os er det nu afgørende, at vi bruger den landsdækkende udpegning til at give vores natur et løft. Vi ønsker derfor - udover at gøre udpegningen bindende, at kommunernes afregistrering betragtes som en afgørelse, der kan påklages. Det vil være med til at sikre naturen bedre beskyttelse, siger ptræsident i Danmarks naturfredningsforening Ella Maria Bisschop-Larsen i en pressemeddelelse.

Ved du noget? Så send os et tip