I det fynske folks tjeneste

Ukrudtet vokser odenseanerne over hovedet: Pesticider er vejen frem

Odense er fyldt med ukrudt, der vokser steder, hvor det ikke skal vokse. Det ødelægger fortove og kantsten. By- og Kulturudvalget foreslår at bruge pesticider til bekæmpelse.

By- og Kulturudvalget skal på tirsdag drøfte, hvordan de kan gøre noget ved den voksende ukrudtsmængde i Odense. Stort set alle områder af Odense er ifølge forvaltningen fyldt med ukrudt - bortset fra bymidten og få andre steder. Foto: Tv 2 /Fyn

Det kan ikke holdes nede, og det gror som ukrudt. Det er ukrudt.

De grønne blade stikker op mellem revnerne på fortovene, kantstenene og i helleanlæggene rundt omkring i Odense Kommune. Men nu skal det være nok. 

By- og Kulturudvalget skal på tirsdag drøfte, hvordan de kan gøre noget ved den voksende ukrudtsmængde i Odense. Stort set alle områder af Odense er ifølge forvaltningen fyldt med ukrudt - bortset fra bymidten og få andre steder. 

Læs også Jorden er giftig: Her er de 25 største jordforureninger

- Det er til gene og fare for fodgængere i Odense, ligesom det har omfattende afledte negative økonomiske konsekvenser for udgifterne til vedligehold af fortove, kantsten, helleanlæg med mere, skriver de i udvalgsdagsordenen til tirsdag.

- Ukrudtet er med til at skubbe fliserne fra hinanden så der skabes adgang for vand mellem fugerne. Det giver udfordringer specielt i vinterhalvåret, hvor skiftevis frost- og tøvejr ødelægger fliserne, siger Thomas Ø. Jørgensen, der er afdelingschef for Drift og Anlæg i Odense Kommune. 

Lige nu bekæmper kommunen ukrudtet med gasbrænding, som er en metode uden brug af pesticider. Faktisk har Odense ikke brugt pesticider til ukrudtsbekæmpelse siden 1998, hvor kommunerne og amterne indgik en pesticidaftale. Til gengæld udleder gasbrændingen af ukrudtet ifølge udvalgets indstilling en del CO2. 

Læs også OVERBLIK: Pesticidrester lukker vandværker

Men pesticider kan ifølge udvalget i Odense Kommune være vejen frem til ukrudtsfrie fortove. 

Løsning på ukrudtet

By- og Kulturudvalget foreslår, at man fremover ikke kun bruger gasbrænding som ukrudtsfjerner, men i stedet også bruger fedtsyrer. Det er ifølge udvalget nemt at bruge, midlet udvaskes i jorden inden for 14 dage, og det sprænger ikke budgettet. 

Der er dog også nogle ulemper ved den nye metode. Selvom fedtsyrer er relativt let nedbrydeligt, så er det stadig en del af pesticidfamilien, og så lugter det under og kort tid efter, at det er blevet sprøjtet med. 

- Den sag vi lægger frem for politikerne, sætter jo netop fokus på, at hvis vi fortsat skal sikre vores veje og fortove mod en alt for hurtig nedbrydning, så er vi nødt til at se på, om det er en større mængde CO2 eller for eksempel fedtsyre, der er den grønneste løsning, siger Thomas Ø. Jørgensen og fortsætter:

Det tætteste man kan komme på et naturligt produkt til bekæmpelse af ukrudt, selv om det er optaget på listen over pesticider

Thomas Ø. Jørgensen, afdelingschef for Drift og Anlæg i Odense Kommune

- Fedtsyre er, som det er beskrevet i udvalgssagen, et pesticid, men er efter vores overbevisning, det tætteste man kan komme på et naturligt produkt til bekæmpelse af ukrudt, selv om det er optaget på listen over pesticider.

Fedtsyreren vil gå ind og dræbe de overjordiske dele af ukrudtet, men ikke rødderne. Derfor skal man ligesom med gasbrændingen behandle gentagende gange for at planten dør helt. 

Ikke godt nok

Den hidtil brugte metode, gasbrænding, slider ifølge By- og Kulturforvaltningen for meget på belægningen, og kan være skyld i at fortovene, kantstenene og helleanlæggene har ti år eller flere års kortere levetider. Og det er ikke den eneste konsekvens ukrudtet kan have. 

04:43

Odense Kommune bekæmper ukrudt på fortovene og kantsten med en gasbrænder. Men der er for meget ukrudt til at det kan bekæmpes på den måde, og derfor overvejer kommunen at bruge pesticider for at holde ukrudtet nede.

Luk video

Det er vigtigt at fortovene er ordentlige og ryddet, når odenseanerne færdes på dem. By- og Kulturforvaltningen mener, at ukrudtsbekæmpelsesmetoden skal ændres, fordi det ellers kan få konsekvenser for dårligt gående og føre til ulykker rundt omkring i Odense Kommune. 

Ikke nok med, at By- og Kulturforvaltningen tirsdag skal behandle muligheden for at bruge pesicider til fjernelse af ukrudt i Odense Kommune, så vil de også benytte sig af pesticider på boldbanerne. 

Forvaltningen ønsker at kunne bruge pesticider i et begrænset omfang på boldbaner, hvor der er tale om meget besværlige ukrudts- og skadedyrsangreb. 

Læs også Svendborg vasker ukrudtet