I det fynske folks tjeneste

Ung kineser slipper for udvisning

Den kinesiske asylansøger Xiao Tian Liu har nu fået opholdstilladelse i Danmark. Han skulle ellers sendes hjem til Kina, hvor han frygtede at blive slået ihjel, fordi han dyrker den kinesiske filosofi og religion Falun Gong.

-


Xiao Tian Liu kan nu dyrke Falun Gong i Danmark

Den kinesiske asylansøger Xiao Tian Liu har nu fået opholdstilladelse i Danmark. Han skulle ellers sendes hjem til Kina, hvor han frygtede at blive slået ihjel, fordi han dyrker den kinesiske filosofi og religion Falun Gong.

Den unge kinesers forældre blev arresteret og dræbt af de kinesiske myndigheder for fire år siden. De dyrkede Falun Gong og Xiao Tian Liu flygtede fra landet, fordi han frygtede samme skæbne.

Massiv omtale
I juli 2003 kom han til Danmark på Røde Kors Centret i Hjallese ved Odense.  Xiao Tian Liu har to gange fået afslag på asyl i Danmark, men siden er både Amnesty International  og senest FN\'s flygtningeorganisation UNHCR gået ind i sagen.

Også her på TV 2/FYN blev historien omtalt. Derefter blev sagen vurderet hos Flygtningenævnet endnu en gang. Og søndag kom så den glade nyhed til  Xiao Tian Liu.

- Flygtningenævnet må på baggrund af den massive omtale, som ansøgeren har været genstand i medierne, blandt andet som følge af UNCHR?s indgriben i sagen, og den kritiske omtale af forholdene i Kina, som ansøgerens sag har givet anledning til, lægge til grund, at ansøgeren nu er kommet i de kinesiske myndigheders søgelys på sådan en måde, at der vil være konkret og reel risiko for, at ansøgeren ved en tilbagevenden til Kina, vil blive udsat for overgreb, som er omfattet af udlændingelovens § 7, stk. 2.

Sådan lyder afgørelsen, der altså sikrer Xiao Tian Liu opholdstilladelse i Danmark.