I det fynske folks tjeneste

Unge cykler sikkert

Det er blevet mere sikkert at sende sin pode ud på cykel  i trafikmylderet i Odense. De seneste 10 år er der sket et stort fald i ulykker for de 0-19-årige.

Der er beroligende nyheder til cyklisterne i Odense.

Der er de seneste 10 år blevet hele 37 procent færre tilskadekommende i den unge aldersgruppe, viser nye tal. Tal der skal ses i sammenhæng med at cykeltrafikken i byen er steget kraftigt -med helt op til 30 procent.

Det er Ulykkes Analyse Gruppen på OUH, som har opgjort tal for de seneste 10 års cykelulykker. Det sker efter at fynske medier i sidste uge kunne fortælle at Odense trods sin status som Danmarks Cykelby oplevede en stigning i alvorlige uheld blandt cyklister.

Tallene baserede sig på politiets database, som ikke er nær så omfattende som Ulykkes Analyse Gruppens talmateriale.

- Skadestuerne får kendskab til mange flere cyklistuheld end politiet. En cyklist der er kørt ind i en kantsten og har brækket armen ringer jo ikke efter politiassistance, siger overlæge Jens Lauritsen, Ulykkes Analyse Gruppen på OUH.

Det nye talmateriale viser også at der siden 1995 er et uændret antal tilskadekommende cyklister på 20 år eller ældre og uændret risiko for de mest alvorlige skader. Samtidig viser tallene at risikoen for tilskadekomst med alvorligere skader i perioden er faldet med 22 procent.

Siden 1999 har Odense Kommune med statslig støtte iværksat ikke færre end 50 delprojekter, der skulle gøre det mere sikkert og attraktivt at færdes som cyklist i Odense.