I det fynske folks tjeneste

Ungt netværk skaffer nydanskere i arbejde

Odense-afdelingen af Junior Chamber International vil danne netværk, som skal skaffe højtuddannede nydanskere arbejde.

Medlemmerne af Junior Chamber har et godt netværk, som de gerne vil bruge til at hjælpe højere uddannede nydanskere ind i dansk erhvervsliv.

Det sker gennem en mentorordning, hvor en lokal erhvervsperson tager sig af en nydansker og guider vedkommende ind i erhvervslivet.

Undervejs får nydanskeren adgang til et dansk netværk, lærer om det danske arbejdsmarkeds normer og værdier og meningen er at skaffe vedkommende permanent beskæftigelse.

Ordningen har kørt andre steder i landet med stor succes og lanceres den kommende weekend i Odense.