I det fynske folks tjeneste

Unikt foto-projekt i Faaborg

Den anerkendte fotograf, Casper Tybjerg, skal gennem de næste tre år gennemfotografere Svanninge Bjerge for at dokumentere naturområdets udvikling.

Casper Tybjerg skal i tre år dokumentere udviklingen i Svanninge Bjerge

Et eksempel på Casper Tybjergs billeder fra Svanninge Bjerge

Et eksempel på Casper Tybjergs billeder fra Svanninge Bjerge

Et eksempel på Casper Tybjergs billeder fra Svanninge Bjerge

1 af 4

Casper Tybjerg blev allerede i en alder af 24 år kåret som
Danmarks bedste naturfotograf og er nu fast fotograf for UNESCO
samt ambassadør for kameraproducenten Nikon.

Nu påbegynder han et omfattende fotoprojekt, der i en periode på tre år skal dokumentere det unikke naturområde Svanninge Bjerge, der ligger
nord for Faaborg.

- Rent professionelt ser jeg fotoprojektet som noget aldeles unikt. Et projekt, hvor man systematisk dokumenterer et så stort antal interessante, danske naturtypers udvikling over en længere periode, er mig bekendt ikke tidligere gennemført. Vi har nu chancen for at visualisere naturens dynamik på en måde, befolkningen aldrig tidligere har set, fortæller Casper Tybjerg.

Over 100.000 billeder

I løbet af de kommende tre år vil Casper Tybjerg producere
over hundredtusinde flotte billeder af udviklingen i Svanninge
Bjerge.

Han følger naturen på nærmeste hold, på alle tider af døgnet og på alle årstider.

Af de mange billeder udvælges kun de allerbedste til offentliggørelse.

- Det er af afgørende betydning for os, at alle de projekter vi involverer os i, kommer så mange danskere til gode som overhovedet muligt, siger Søren Kaare-Andersen, direktør for Bikubenfonden.

- Derfor er vi glade og stolte over, at Casper Tybjerg vil hjælpe os med at dokumentere Svanninge Bjerges unikke karakter med sine enestående billeder, siger han.

- Håbet er at sprede begejstring og stolthed blandt befolkningen over den fantastiske natur vi så at sige alle sammen har i vores egen baghave, siger Søren Kaare-Andersen.

Det omfattende billedmateriale vil Bikubenfonden stille
vederlagsfrit til rådighed for forsknings- og uddannelsesmæssige
formål.

Natur- og landskabshistorisk monument

Svanninge Bjerge er formet under sidste istid og rummer spændende og ganske enestående dansk kultur- og naturhistorie.

Området, som strækker sig over et areal på 475 hektar, ejes og drives af Bikubenfonden.

Da Bikubenfonden erhvervede Svanninge Bjerge i 2005-2008 var visionen at skabe et natur- og landskabshistorisk monument til glæde for nuværende og kommende generationer.

- Vi valgte netop dette område, fordi det har en helt unik variation i jordbund og terræn, der som det eneste sted i landet kan illustrere hele Danmarks vegetations- og skovhistorie - fra sidste istid og frem til nu, forklarer Bikubenfondens direktør Søren Kaare-Andersen.

I området findes en rigdom af natur- og kulturhistoriske spor med en meget varieret jordbund, bakker og våde lavninger, der har givet flora og fauna helt særlige betingelser.

- Alt dette ønskede vi at sikre for eftertiden ved at drive området på naturens betingelser, forklarer Bikubenfondens direktør Søren Kaare-Andersen.

Naturpleje og -udvikling

For at sikre betingelser for biodiversitet har Bikubenfonden omdannet store områder til overdrev og græsningsskov og sat kvæg af racen Welsh Black ud for at afgræsse området.

- Med kombinationen af skov og åbne arealer tror og håber vi på, at
mere sjældent forekommende dyr og planter igen vil indfinde sig i området, siger Bikubenfondens skovfoged Susanne Frederiksen, der også fungerer som naturvejleder for skoleklasser, virksomheder og andre interesserede, som ønsker en guidet rundtur i Svanninge Bjerge.

Følg med i Casper Tybjergs arbejde