I det fynske folks tjeneste

Usikkerhed om smittekilde på vandværk

Vandværksfolk arbejder på højtryk med at finde den smittekilde, der har forurenet drikkevandet fra Kerte og Omegns Vandværk. Godt 300 husstande er uden rent drikkevand.

- De foreløbige vejledende prøver, der er taget af vandet mandag formiddag, viser, at der er en mindre forurening på selve vandværket. Den skal selvfølgelig fjernes, inden at kogepåbudet kan ophæves, siger Kai Egede Jensen, formand for vandværket.

Vandet fra vandværkets to boringer er rent. Men prøverne viser, at forureningen med coliforme bakterier begynder i iltningstårnet. Forureningen kan skyldes nedfald af for eksempel en snegl eller en fugleklat i iltningsbassinet.

Mandag eftermiddags begyndte værket derfor at udskylle ledningsnettet i Blåkilde og Kaslund for at fjerne de coliforme bakterier fra nettet.

I løbet af onsdag aften bliver vandforsyningen til vandværket koblet om til Aarup Vandværk.

- Den resterende forurening forventer vi, at kunne skylle ud i løbet af de næste par dage, inden vi i løbet af på fredag eller mandag foretager nye prøver af vandet i ledningsnettet, siger Kai Egede Jensen.

Er disse prøver rene, vil kogepåbudet blive ophævet efter samråd med Embedslægeinstitutionen Syddanmark.

- Vi forventer således, at kogepåbudet kan ophæves igen i løbet af i næste uge. Så snart prøverne er bakteriefrie, vil alle forbrugerne i området modtage information om det i form af et brev.

Læs mere