I det fynske folks tjeneste

Valdemars Slot lukker skovsti

Valdemars Slot og beboere på Tåsinge er i bitter strid om retten til at gå på en sti gennem en af slottets skove. 

Valdemars Slot har sat hegn op så beboere på Tåsinge ikke længere kan gå på stien markeret med rødt.

Caroline Fleming, der ejer Valdemars Slot, fastholder, at stierne er ulovlige trampestier, og at hegnet er opsat som et naturligt og nødvendigt led i omlægning af skovdriften.

Igennem de sidste to år bar både Troense Beboerforening og Friluftsrådet klaget til Svendborg Kommune over hegnet.

I første omgang ville Svendborg Kommune have hegnet fjernet, for i følge naturbeskyttelsesloven har alle ret til at gå og cykle i de danske skove.

Men den beslutning er siden hen blevet ændret. Kommunen vurderer nu, at det stadig er muligt at passere skoven, nu istedet langs den midlertidige indhegning.

Men beboerforeningen i Troense fortsætter kampen mod hegnet.