I det fynske folks tjeneste

Varme fra halmanlæg på Fynsværket

Odense Kommune og Elsam A/S har mandag underskrevet en aftale om, hvordan fjernvarmen fra et nyt halmanlæg på Fynsværket skal afregnes. Anlægget vil kunne håndtere op mod 150.000 tons halm årligt, og det betyder fortsat lave varmepriser til forbrugerne.

- Men anlægget giver også 20-30 faste arbejdspladser i Odense og på Fyn, siger Odenses borgmester Anker Boye, der håber, at det nye halmanlæg kan tages i brug allerede i 2008.

Mindre kul og CO2

Det endelige tidspunkt for idriftsættelse afhænger af godkendelse i Energistyrelsen samt af hvilken type anlæg det svenske selskab Vattenfall beslutter sig for at opføre. Vattenfall overtager Fynsværket pr. 1. januar 2006 og dermed også forpligtelsen til at opføre halmanlægget.

- Det er en fornuftig aftale for både Elsam og Odense, og samtidig bliver miljøet den store vinder, når anlægget går i drift, siger Elsams administrerende direktør Niels Bergh-Hansen og fortsætter.

- Halmanlægget er miljøvenligt fordi halmen kan afbrændes uden, at der udvikles mere CO2 end halmen optog, da den voksede på markerne. Herved spares der årligt afbrænding af ca. 53.000 tons kul, hvilket reducerer CO2 udledningen fra Fynsværket med ca. 125.000 tons.