I det fynske folks tjeneste

Vej underminieret af stormflod

Amtsvejvæsenet tager nu det drastiske skridt at lukke Amtsvejen Klintevej mellem Nyborg og Kerteminde.  Vejen vil være spærret de kommende tre  uger mens vejfolk reparerer skaderne efter stormfloden den 1. november.

Det kommer til at koste mindst en halv million kroner at reparere skaderne ved broen over Kauslunde Å

Drastisk skridt

- Vi lukker normalt ikke en Amtsvej, men hvis vi ikke gør noget her er der stor risiko for at vejen styrter sammen, siger Peter Overgaard, Sektionsingeniør, vejvæsenet, Fyns Amt.

Under stormfloden kom en kæmpe bjælke på tværs af sluseporten ved Kauslunde Å. En stor mængde vand hobede sig op bag bjælken, da slusen blev lukket op førte de store mængder vand grus og sten med sig. På den måde blev vejen underminieret.

I første omgang var Vejvæsenet ikke klar over, hvor store skaderne var, men ved nærmere eftersyn viste de store skader sig. Normalt er vanddybden een meter under broen. Lige nu er vanddybden oppe på fire meter.